Trang nhất » Các đơn vị » Khoa

Khoa Khoa học cơ bản

Thứ ba - 29/10/2013 14:41
Giảng dạy các môn học văn hóa THPT hệ BDTX cho hệ Trung cấp chính quy của Trường.

1. Cơ cấu nhân sự:

* Trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Bùi Thị Thúy Vinh
0913723166
buithuyvinhnt@gmail.com
* Phó trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Trịnh Thị Hoài Thu
0975433224
trinhthucdn@gmail.com
* Phó trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Nguyễn Quý Dương
01232345317
duonggvt@gmail.com

Họ tên

Chức vụ chuyên môn
ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài Trưởng bộ môn Khoa học xã hội
ThS. Nguyễn Qúy Dương Trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên
Ths. Trần Thị Thanh Tú Giáo viên
Ths. Trần Thị Huệ Giáo viên
Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên
Lê Quang Vượng Giáo viên
Lê Thị Nguyệt Ánh Giáo viên
Nguyễn Tuấn Huy Giáo viên
Nguyễn Thị Ngọc Vân Giáo viên
Lê Thị Minh Thảo Thư ký khoa

 2. Liên hệ:
         Khoa Khoa học cơ bản - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
         Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
         Điện thoại: 0258. 3888162 sau đó bấm số nội bộ 312
         Email:


3. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng
- Tham mưu với Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa;
- Giảng dạy các môn học văn hóa Trung học Phổ thông hệ Giáo dục thường xuyên cho hệ Trung cấp chính quy của Trường;
- Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc Khoa Khoa học cơ bản;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy học;
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả dạy học định kỳ cho Nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng;
- Làm công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo;
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.
Nhiệm vụ
Quản lý giáo viên, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ LĐTB&XH và Bộ GD&ĐT, bao gồm:
- Xây dựng kế hoạch dạy học của từng bộ môn theo kế hoạch chung của Sở giáo dục và Đào tạo quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao;
- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm học sinh đáp ứng được kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia;
-  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên thuộc các bộ môn, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;
-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên, viên chức, học sinh; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thuộc khoa, bộ môn;
- Tổ chức đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
- Tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng các cấp; triển khai, thực hiện các đề tài, sáng kiến cải tiến thiết bị đào tạo tự làm khi được phê duyệt;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, mua sắm bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa