Trang nhất » Các đơn vị » Khoa

Khoa Sư phạm dạy nghề

Thứ ba - 29/10/2013 14:37
Giảng dạy các lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề; Giảng dạy các môn học chung: Chính trị - Pháp luật; Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng. Đào tạo nghề: Công tác xã hội.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Phó Trưởng khoa
(phụ trách khoa):

  Điện thoại:
  Email:

ThS. Trần Thị Bình
0976210044
binhtt106@gmail.com
 
Họ tên Chức vụ chuyên môn
Phan Ngọc Tuấn Giảng viên
Bùi Xuân Vinh Giảng viên
ThS. Vũ Thị Thu Hiền Giảng viên
ThS.Phạm Đức Oánh Giảng viên
                 
2. Địa chỉ liên hệ:
        Khoa Sư phạm dạy nghề - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
        Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
        Điện thoại: 0258. 3888162 sau đó bấm số nội bộ 310
        Email:

3. Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức, triển khai, quản lý các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định hiện hành.
- Tham mưu với Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của khoa.
- Giảng dạy các môn học và mô đun của các nghề thuộc khoa.
- Giảng dạy các môn học chung: Chính trị - Pháp luật; Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên trong trường (sau đây gọi tắt là HSSV).
- Quản lý CBVC-NLĐ, người học thuộc khoa.
- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy nghề.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động giảng dạy định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.
- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.
 Nhiệm vụ
- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học thuộc lĩnh vực chuyên môn sư phạm theo quy định; tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; phối hợp với các cơ sở đào tạo tạo khác để thực hiện đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.
- Quản lý CBVC-NLĐ và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường.
- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun.
- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.
- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn.
- Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC-NLĐ, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC-NLĐ thuộc khoa, bộ môn.
- Tổ chức đánh giá CBVC-NLĐ trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.
- Tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng giảng viên tham gia hội giảng các cấp; triển khai, thực hiện các đề tài, sáng kiến cải tiến thiết bị đào tạo tự làm khi được phê duyệt.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của nhà trường; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, mua sắm bảo trì thiết bị đào tạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

Những tin mới hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa