Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí

Thứ ba - 29/10/2013 15:20
Tham mưu, đề xuất và thực hiện các chức năng bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khảo thí, nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp và công tác thư viện.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Phó Trưởng phòng(phụ trách):
  Điện thoại:
  Email:
ThS.Phạm Minh Hoàng
0914292662
tpmhoangcdn@gmail.com
* Phó Trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Lưu Đức Tuyến
0905913789
ductuyen66@gmail.com
     
                      
Họ tên Chức vụ chuyên môn
ThS. Nguyễn Kim Khánh Cán bộ - Giáo viên
ThS. Trần Nguyên Độ Cán bộ - Giáo viên
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chuyên viên
Nguyễn Thị Anh Thư Chuyên viên

  
 2. Liên hệ:
     Phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
     Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     Điện thoại: 0258.3883002
     Email:

3. Chức năng - nhiệm vụ:
 Tham mưu, đề xuất và thực hiện các chức năng bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khảo thí, nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp và công tác thư viện.
 Thực hiện các nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục ghề nghiệp;
- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; triển khai thực hiện tự đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Bộ LĐTB & XH;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; kiểm tra, giám sát kế hoạch, tiến độ đào tạo của nhà trường;
- Xây dựng quy đinh về công tác khảo thí. Lập kế hoạch xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học/module, đề thi tốt nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát các kỳ thi kết thúc môn học/module, thi tốt nghiệp;
- Xây dựng quy định về nghiên cứu khoa học và công nghệ. Lập kế hoạch, triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên;
- Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Đánh giá khả năng tìm kiếm việc làm của HSSV các chuyên ngành được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu của xã hội; lần vết học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có việc làm;
- Chủ trì và tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học và công nghệ; ký kết hợp tác đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác  quan hệ với doanh nghiệp gồm: mời doanh nghiệp tham gia xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình; giám sát thi tốt nghiệp. Liên hệ với doanh nghiệp đưa học sinh, sinh viên thực tập môn học/module, thực tập tốt nghiệp; giới thiệu việc làm cho HSSV;
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện của giảng viên, giáo viên thực tập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ tại doanh nghiệp; của HSSV thực tập môn học/module, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp;
- Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng theo sự chỉ đọa của Hiệu trưởng;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý mọi hoạt động của thư viện;
- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa