Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Đào tạo

Thứ ba - 29/10/2013 15:23
Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo các hệ chính quy, vừa học vừa làm trong và ngoài trường; quản lý khối đào tạo liên kết; phối hợp với các Khoa, phòng Công tác HSSV trong lĩnh vực quản lý HSSV.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Phan Văn Lại
0905782165
cdnntlai@gmail.com
* Phó trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Nguyễn Tiến Thành
0975144991
ntthanh279@gmail.com

 
Họ Tên Chức vụ chuyên môn
ThS.Bùi Quang Khải Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng
ThS. Bùi Lê Anh Huy Cán bộ -  Giáo viên
Trần Vân Hương Cán bộ -  Giáo viên
ThS. Phạm Phan Tuyết Lê Cán bộ -  Giáo viên
Đặng Quang Hào Cán sự
Lê Ngọc Huy Chuyên viên

2. Liên hệ:
     Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
     Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     Điện thoại: (0258).3883640     Fax: (0258).3883236
     Email: daotao@cdnnt.edu.vn hoặc daotao.cdnnt@gmail.com

3. Chức năng - nhiệm vụ:
  Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo các hệ chính quy, vừa học vừa làm trong và ngoài trường; quản lý khối đào tạo liên kết; phối hợp với các Khoa, phòng Công tác HSSV trong lĩnh vực quản lý HSSV.
  Thực hiện các nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch truyển sinh hàng năm;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, dài hạn; tham mưu cho Hiệu trưởng mở ngành và chuyên ngành đào tạo mới để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc rà soát, biên soạn và in ấn giáo trình trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đôn đốc các khoa, bộ môn, các đơn vị liên quan xây dựng đề cương, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng theo kế hoạch; tham mưu cho Ban giám hiệu chỉ đạo các khoa tổ chức các kỳ thi đúng quy định;
- Quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo về nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy các chuyên ngành đào tạo thuộc các bậc học thuộc hệ chính quy và vừa học vừa làm; các lớp học liên kết trong và ngoài trường;
- Phối hợp với các khoa, phòng (ban) giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, thi kiểm tra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;
- Giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy;
- Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và làm thủ tục cho học sinh, sinh viên ra trường;
- Tổ chức hội giảng, hội thi thiết bị cấp, hội thi tay nghề giỏi cấp tưường hàng năm và tham mưu cho Ban giám hiệu về việc cử người đi tham gia các hội thi do Tỉnh, cấp toàn quốc;
- Sắp xếp biên chế lớp, phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên tổ chức học tập đầu khóa về nội quy, quy chế, giới thiệu truyền thống nhà trường, các chế độ chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên;
- Quản lý kết quả học tập của HSSV, phối hợp với các khoa trong việc đánh giá, nhận xét học sinh, sinh viên hàng năm và cả khóa học tập. Tham mưu cho Hiệu trưởng xét đủ điều kiện thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nhgieepj chủa HSSV;
- Quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ, tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV đã tốt nghiệp;
- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề nghiệp, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thống kê, làm báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng. Rà soát đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp cuae các đơn vị;

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống mạng của trường. Thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong Trường.
- Tổ chức xây dựng, quản trị, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính của nhà trường.
- Duy trì và hỗ trợ khai thác hệ thống mạng ở các Khoa, Phòng, Ban, các đơn vị có kết nối trong Trường.
- Quản trị hệ thống mạng nội bộ và kết nối Internet của Trường.
- Xây dựng quy định về kết nối mạng, quản lý người dùng mạng, trao đổi dữ liệu trên hệ thống mạng của nhà trường.
- Quản trị kỹ thuật website; Tiếp nhận các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý của nhà trường.
- Tham gia xây dựng các dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư thiết bị trong nhà trường.
- Tư vấn trong việc nâng cấp, bảo trì, sửa chữa. khắc phục các sự cố kỹ thuật trên máy tính và thiết bị ngoại vi của các Khoa, Phòng, Ban.
- Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, thiết bị tin học phục vụ cho công tác của các cá nhân và đơn vị trong toàn trường.
- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

 

 
Từ khóa: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa