Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án

Thứ ba - 29/10/2013 15:10
Tham mưu Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; Tổ chức khai thác, sửa chữa, mua sắm, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của trường theo quy định.Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự trong toàn trường và trực tiếp tham gia một số khâu công tác khác.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng phòng:
   Điện thoại:
   Email:
ThS.Đào Văn Hoa
0913464297
daovanhoa113@gmail.com
* Phó trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
Trương Văn Khánh
0919184142
khanhckt@gmail.com
     
 
Họ Tên Chức vụ chuyên môn
ThS.Bùi Tấn Hùng Cán bộ - Giáo viên
Nguyễn Văn Tho Chuyên viên
Đinh Khánh Bảo Nhân viên
Trần Hữu Nam Nhân viên
Lê Thái Bình Nhân viên
Hồ Văn Bảy Bảo vệ

 2. Địa chỉ liên hệ:
    Phòng Quản trị - Thiết bị - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
    Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
    Điện thoai: 0258.3883616 - 0258.3888304
    Email:

3. Chức năng - nhiệm vụ:
3.1 Chức năng:

- Phòng Quản trị - Thiết bị là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; Tổ chức khai thác, sửa chữa, mua sắm, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của trường theo quy định.
- Theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Nhà trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.
- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự trong toàn trường và trực tiếp tham gia một số khâu công tác khác.

3.2 Nhiệm vụ:

- Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường. Thực hiện các thủ tục, lưu trữ hồ sơ về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường;
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường theo quy định được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường nhằm bảo đảm các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt dộng khác của nhà trường;
- Tham gia Hội đồng tư vấn về quản lý nhà, đất, đấu thầu xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Kiểm tra giám sát chặt chẽ công trình được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn;
- Thực hiện mua sắm tài sản (vật tư học tập, trang thiết bị, công cụ dụng cụ..) phục vụ các hoạt động của trường, cấp phát văn phòng phẩm khi Hiệu trưởn phê duyệt;
- Quản lý, duy trì trang thái hoạt động tốt của các xe ô tô để đmả bảo an toàn khi vận hành, phục vụ yêu cầu công tác của Trường và của Lãnh đạo trường;
- Quản lý và tổ chức sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các hệ thống điện, cấp thoát nước, điện lạnh và các hệ thống khác. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đóc thực hiện tiết kiệm điện, nước trong trường;
-  Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thực hiện kiểm kê vật tư, tài sản; tổ chức và tham gia hội đồng thanh lý tài sản theo quy định;
- Bảo đảm vệ sinh trong khuôn viên trường; phòng học, giảng đường của trường;
- Theo dõi, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bêhj hoặc tư vấn khám chữa bệnh cho công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho công chức, viên chức và người lao động. Phối hợp với đơn vị liên quan làm thẻ bảo hiểm y tế theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động. Mua và cấp phát thuốc theo quy định. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn, căn tin ... Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh định kỳ; phòng, chống dịch bệnh trong trường;
- Bảo đảm an ninh trật tự, cảnh quan môi trưởng, phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai trong trường. Tham gia các lớp tập huấn cho giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động về công tác này;
- Thực hiện các công tác khác khi Hiệu trưởng phân công.

Những tin mới hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa