Trang nhất » Các đơn vị » Trung tâm

Trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia

Thứ ba - 29/10/2013 03:03
Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên theo qui định hiện hành.

1. Cơ cấu nhân sự:

* Phó Giám đốc (phụ trách):
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Lương Thị Thúy Hằng
0983976364
luonghangnt@gmail.com
* Phó Giám đốc :
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Nguyễn Hữu Thân
0983474727
huuthan15@gmail.com

 

Họ tên Chức vụ chuyên môn
ThS. Phạm Thị Thu Trang Cán bộ - Giáo viên
   


  2. Liên hệ:
       Trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
       Địa chỉ:
Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
       Điện thoại:  0258.3880689
       Email:         ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

3. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên theo qui định hiện hành. Trung tâm có tài khoản, con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
Thực hiện các nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện chuẩn hóa Kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên của nhà trường theo quy định của Bộ LĐTB&XH;
- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện các kỳ đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng;
- Thông báo công khai tại trụ sở chính và trên trang thông tin điện tử về các nghề được tổ chức thực hiện đánh giá kỹ năng nghề của người lao động theo từng bậc trình độ kỹ năng và địa điểm, thời gian sẽ tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chúng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động;
- Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  của người lao động trực tiấp trên trang thông tin điện tử hặc đăng ký trực tiếp tại trung tâm;
- Tổ chức cho thi thử các bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành đã được sử dụng tại các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia trước đó theo yêu cầu của người lao động;
- Chuẩn bị đầy đủ, vật tư, vật liệu cần thiết tương ứng với số lượng người dự thi tại mối kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng;
- Thu tiền thuê dụng cụ, thiết bị và tiền mua vật tư, vật liệu cung cấp cho người dự thi sử dụng khi thực hiện bài thi với mức giá theo cơ chế thị trường;
- Liên kết với các tổ chức khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  cho người dự thi;
- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật;
- Tạo các điều kiện cần thiết để cho đánh giá viên thực hiện việc giám sát và đánh giá người dự thi;
- Phối hợp với các đành giá viên trong việc bảo đảm an toàn và xử lý cá sự cố xảy ra trong quá trình người dự hti thực hiện các nội dung đánh giá  kỹ năng nghề quốc gia  được quy định tại khiản 2, điều 31 của Luật việc làm;
- Tổ chức trao chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người dự thi đạt yêu cầu sau khi đã được Bộ LĐTB&XH cấp cho người dự thi đạt yêu cầu;
- Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ và hàng năm về số lượng người dự thi và số lượng người dự thi đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng cho các cấp có thẩm quyền;
- Lưu trữ hồ sơ về kết quả đánh giá người dự thi của các đánh giá viên và danh sách người dự thi đạt yêu cầu đã nhận chứng chỉ kỹ năngn ghề quốc gia theo các quy định của pháp luật về lưu trữ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.
 

Những tin mới hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa