Trang nhất » Các đơn vị » Trung tâm

Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất

Thứ ba - 29/10/2013 03:18
Quản lý toàn diện ký túc xá; Liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để mở rộng, tổ chức các hoạt động dịch vụ - sản xuất; dịch vụ đời sống; đào tạo nâng cao tay nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động; thực hiện các dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, HSSV.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Phó Giám đốc:
  Điện thoại:
  Email:
ThS.Mai Văn Hạ
0905177306
maivanhacdn@gmail.com
Họ tên Chức vụ chuyên môn
Nguyễn Xuân Bảo Chuyên viên
Kiều Thị Lê Nguyệt Kế toán viên
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Kế toán viên
Phan Tấn Quốc Nhân viên

2. Liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (0258) 3887453 - 3889342
Email: tt_Trungtamdv@gmail.com

3. Chức năng:
       Trung tâm Dịch vụ – Sản xuất là đơn vị làm dịch vụ, sản xuất có thu, có tài khoản và sử dụng con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc và chịu sự sản lý trực tiếp của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
     Thực hiện các nhiệm vụ:
- Quản lý toàn diện ký túc xá;
- Liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để mở rộng, tổ chức các hoạt động dịch vụ - sản xuất; dịch vụ đời sống; đào tạo nâng cao tay nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động; thực hiện các dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, HSSV;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang;
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện học tập; quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện tốt các hoạt động của Trung tâm;
- Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của Trung tâm cho các cấp có thẩm quyền theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.


 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa