Trang nhất » Các đơn vị » Trung tâm

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang

Thứ ba - 29/10/2013 03:29
Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo yêu cầu thị trường lao động;Tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo Ngoại ngữ - Tin học ngắn hạn;Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất mới cho người học; Tổ chức dạy nghề cho các đối tượng chính sách, xã hội theo chỉ tiêu kế hoạch của ngành Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa giao.
1. Cơ cấu nhân sự:
* P. Giám đốc phụ trách:
  Điện thoại:
  Email:
Huỳnh Thanh Long
905558827
huynhthanhlong.cdnnt@gmail.com

   +            
Họ tên Chức vụ chuyên môn
Tô Minh Thảo Cán bộ
ThS. Phạm Xuân Hồng Sơn Cán bộ
Dương Văn Tuyến Cán bộ
Trịnh Thị Hải Yến Cán bộ
Lê Thị Bình Nhân Viên
Lê Thị Lợi Kế toán

2. Địa chỉ liên lạc:
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
Địa chỉ: 298 Thống Nhất - Tp.Nha Trang, và 162 Dã Tượng - Tp.Nha Trang.
Điện thoại: (0258) 3880107
Email: tt_daynghe@cdnnt.edu.vn.

3. Chức năng, nhiệm vụ:
3.1 Chức năng:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, hoạt động theo phương thức hạch toán kinh tế phụ thuộc  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, có cong dấu và tài khoản riêng.

3.2 Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo yêu cầu thị trường lao động;
- Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giảng dạy theo quy định;
- Tổ chức dạy nghề, liên kết dạy nghề ngắn hạn; bổ túc và bồi dưỡng nghề theo hợp đồng học nghề;
- Tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo Ngoại ngữ - Tin học ngắn hạn;
- Tổ chức thi và cấp chứng chỉ đào tạo Ngoại ngữ - Tin học theo quy định;
- Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất mới cho người học;
- Tổ chức dạy nghề cho các đối tường chính sách, xã hội theo chỉ tiêu kế hoạch của ngành Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa giao;
- Tổ chức kiểm tra cuối khóa cho người học theo quy định;
- Tổ chức thực hiện công tác giáo vụ của Trung tâm, quản lý điểm, chuẩn bị hồ sơ xét cấp chứng chỉ theo quy định;
- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường;
- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định;
- Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của Trung tâm cho các cấp có thẩm quyền theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.


Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa