Trang nhất » Giới thiệu » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Thứ tư - 05/10/2016 09:39
Ban Giám hiệu - Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang.

HIỆU TRƯỞNG:
Điện thoại
Email:

 
ThS. TRẦN VĂN HẢI
0258. 3882333
tvhai@khanhhoa.gov.vn
 
Đảm trách các công tác:
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm tất cả các lĩnh vực công tác của nhà trường.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác bộ máy nhân sự, công tác kế hoạch tài chính, tài sản, các Dự án đầu tư.
- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế Hoạch – Tài chính, công tác dự án thuộc phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:
Điện thoại:
Email:
 
ThS. NGUYỄN VĂN LỰC
0258. 3881430
nvluc.cdktcn@khanhhoa.gov.vn
 
Đảm trách các công tác:
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác Đào tạo; các công tác khác do Hiệu trưởng phân công;
- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của phòng Đào tạo, khoa Sư phạm dạy nghề, khoa Điện – Điện tử, khoa Du lịch - Thương mại, khoa Công nghệ Sinh học - Công nghệ Môi trường.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:
Điện thoại:
Email:
 
ThS. NGUYỄN MẠNH HÙNG
0258. 3880168
nmhung.cdktcn@khanhhoa.gov.vn
 
Đảm trách các công tác:
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác chính trị, học sinh, sinh viên; các công tác khác do Hiệu trưởng phân công;
- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của phòng Công tác học sinh sinh viên, phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí, công tác Quản trị - Thiết bị thuộc phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án, khoa Cơ khí, khoa Khoa học Cơ bản, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang, Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất, Trung tâm Đào tạo Lái xe Ô tô cơ giới.

 
 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa