Trang nhất » Giới thiệu » Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Thứ tư - 05/10/2016 10:25
.

.

Cơ sở vật chất - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
       Trong những năm vừa được sự đầu tư của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia đã phát huy có hiệu quả trong công tác đào tạo nghề của trường. Các thiết bị trang bị cho trường đáp ứng kịp thời cho công tác đào tạo tại trường.
     Là trường duy nhất trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đào tạo ở 3 cấp trình độ.
     Hiện nay trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư 26 tỷ đồng nâng cấp về cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập và nguồn vốn từ dự án KFW của Đức là 20 tỷ đồng.
     Trường hiện có 4 cơ sở đào tạo, tổng diện tích mặt bằng sử dụng 230.000 m2; trên 80 phòng học lý thuyết; 10 khu xưởng thực hành nghề. Hệ thống máy móc thiết bị, phương tiện giảng dạy hiện đại được đầu tư và phát triển hàng năm, có Ký túc xá HS-SV
     * Cơ sở chính trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
       - Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
       - Điện thoại: 0258. 3881139
       - Diện tích đang sử dụng: 10.268,35 m2 trong đó :
          + Diện tích phục vụ công tác nghiệp vụ văn phòng :1.456,3 m2
          + Diện tích phục cho học tập ( LT + TH ) : 6.929,85 m2
          + Diện tích xưởng thực hành: 4347 m2 trung bình: 2,3 m2/1 hc sinh
          + Diện tích phục vụ ký túc xá : 1.882,2 m2
     * Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới:
         - Địa chỉ: Xã Phước Đồng, Tp Nha Trang.
          Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-cơ giới là Trung tâm đào tạo nghề tổ chức đào tạo, nâng bậc lái xe ôtô – cơ giới các loại theo quy định của Cục đường bộ Việt Nam trực thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, chịu sự quản lý toàn diện của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
       * Trung tâm dạy nghề Nha Trang:
         - Địa chỉ: 298 đường Thống Nhất, Tp Nha Trang và 162 đường Dã Tượng, Tp Nha Trang.
         - Điện thoại: 0258. 3821237
         Trung tâm Dạy nghề Nha Trang là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ thực hiện chế độ hạch toán nội bộ, có chức năng đào tạo theo hình thức đáp ứng yêu cầu của người học có mục đích phổ cập, đạt được trình độ sơ cấp nghề và các trình độ thấp hơn trong phạm vi chức năng của Trường; thực hiện liên kết đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ đối với những loại hình, ngành đào tạo được UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép.
      
     * Khu thực hành Khoa Công nghệ môi trường - Công nghệ Sinh học:
         - Địa chỉ: Xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
         Khu thực hành thuộc khoa Khoa công nghệ môi trường - Công nghệ sinh học có diện tích hơn 13 hecta bao gồm khu văn phòng và khu thực tập, nhà xưởng thực hành.


 
Từ khóa: n/a
 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa