Trang nhất » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thứ tư - 11/10/2017 23:31
.

.

Giới thiệu chung - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
        
     Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang trực thuộc UBND Tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 1469/QĐ - LĐTBXH ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
      Tiền thân của đơn vị có tên là trường Cao đẳng nghề Nha Trang thành lập từ năm 2007.

1. Tên trường:                  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
    Tên giao dịch quốc tế: Nha Trang College of Technology
2.  Địa chỉ:
- Cở sở chính (cơ sở 1):  
+ Trụ sở chính:  
   Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 + Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang:  
  Số 298 đường Thống Nhất, TP. Nha Trang và số 162 đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.
- Cơ sở 2: Trung tâm đào tạo lái xe ô tô - cơ giới  
  Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.
- Cơ sở 3: Khu thực hành khoa Công nghệ Môi trường - Công nghệ sinh học:  
  Thông Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
3.  Điện thoại: 0258.3881139
4.  Email: cdktcn@khanhhoa.gov.vn
5. Website: http://cdktcnnt.edu.vn


 
I. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang có nhiệm vụ:
   1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trưc tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và dạy nghề thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
   2. Tổ chức xây dựng phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với các nghề được phép đào tạo không trọng điểm; Tổ chức áp dụng chương trình, giáo trình dạy nghề của các nghề trọng điểm các cấp độ do Tổng cục dạy nghề ban hành.
   3. Xây dựng kế họch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề; thực hiện các hợp đồng dạy nghề với các cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật dạy nghề.
   4. Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định hiện hành của Bộ LĐTB-XH.
   5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Tưường phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
   6. Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
   7. Phối hợp với các doanh nghiệp, ổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.
   8. Tổ chức cán bộ, viên chức, giáo viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
   9. Liên kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và ngoài nước; Thường xuyên tổ chức cho người học nghề tham gia, thực tập tại doanh nghiệp.
   10. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.
   11. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.
   12. Tự kiểm định chất lượng dạy nghề hàng năm và chịu sự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng dạy nghề.
   13. Xây dựng Trường theo hướng cận chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; xây dựng trường nghề chất lượng caotheo phê duyệt của Thủ tướng chính phủ.
   14. Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên theo quy định hiện hành.
   15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
   16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao.
       
II. Tổ chức Đảng và Đoàn thể trong trường:
   1. Trường có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng; lãnh đạo Trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên quần chúng đoàn kết thống nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.
   2. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong Trường hoạt dộng theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục, Luật dạy nghề, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa