Trang nhất » Hệ thống BĐCL » Kiểm định chất lượng » Đánh giá chất lượng

Tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Thứ sáu - 10/08/2018 10:44
Trường Cao đẳng nghề Nha Trang đã tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017.
     Thực hiện theo Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày 24/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề.
     Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang đã thực hiện các công việc sau:
     - Kiện toàn Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 863/QĐ-CĐN ngày 23/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang;
     - Xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 theo Kế hoạch số 864/KH-CĐN ngày 23/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang;
     - Nhà trường đã tổ chức thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đúng theo kế hoạch và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định cho Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2017.
     - Kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
     + Tổng số điểm tự đánh giá chất lượng: 92/100 điểm.
     + Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 
TT Nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm chuẩn Tự  đánh giá của cơ sở GDNN
  ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC    Đạt chuẩn chất lượng
  Tổng điểm 100 92
1 Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý. 12 11
2 Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo. 17 16
3 Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động. 15 13
4 Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình. 15 14
5 Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện. 15 13
6 Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. 5 4
7 Tiêu chí 7: Quản lý tài chính. 6 6
8 Tiêu chí 8: Dịch vụ người học. 9 9
9 Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng. 6 6
    
     - Tổ chức họp rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại
theo Kế hoạch số 224/KH-CĐKTCN ngày 22/01/2018 về việc khắc phục thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn tồn tại năm 2017.


Tác giả bài viết: Nguyễn Vân Thoại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa