Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

TS TRỰC TUYẾN

QH doanh nghiệp

Liên kết

Lời hay ý đẹp

Ta sẽ đọc sâu sắc hơn, ta sẽ nhớ chính xác hơn, ta thưởng thức các sự việc với niềm thích thú lớn hơn nếu ta có một người bạn để cùng chia sẻ với ta. Pam Brown

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Đánh giá Kỹ năng nghề QG » Thông tin chung

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ X, XI , XII - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ X, XI , XII - năm 2020. Nghề đánh giá: Điện Công nghiệp; Công nghệ Ô tô ; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại trên máy CNC; Công nghệ thông tin (UDPM); Kỹ thuật chế biến món ăn; Hướng dẫn du lịch; Dịch vụ nhà hàng; Nề - Hoàn thiện. Thời gian tổ chức dự kiến : Kỳ X (từ 5/10/2020 đến 25/10/2020 ); Kỳ XI (từ 02/11/2020 đến 29/11/2020 ).; Kỳ XII ( từ 02/12/2020 đến 13/12/2020).Xem thông tin chi tiết tại đây:

Kế hoạch Bổ sung tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo Kế hoạch Bổ sung tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.880689, Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự Đánh giá KNNQG kỳ VI năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; Kỳ đánh giá KNNQG kỳ VI năm 2020 ngày 20/06/2020.

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VI,I, VIII, IX - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VII, VIII, IX năm 2020. Nghề đánh giá: Điện Công nghiệp; Công nghệ Ô tô ; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại trên máy CNC; Công nghệ thông tin (UDPM). Thời gian tổ chức dự kiến : Kỳ VII (từ 6/07/2020 đến 26/07/2020 ); Kỳ VIII (từ 03/08/2020 đến 23/08/2020 ).; Kỳ IX ( từ 07/09/2020 đến 27/09/2020).Xem thông tin chi tiết tại đây:

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ ĐGKNNQG kỳ VI năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ ĐGKNNQG kỳ VI năm 2020 (ngày 20/06/2020) .

Kế hoạch tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VI năm 2020

Kế hoạch tổ chức thực hiện: bắt đầu từ 15/6/2020 đến 20/6/2020; Thời gian thi: 20/6/2020

Kế hoạch Điều chỉnh, bổ sung tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo kế hoạch Điều chỉnh, bổ sung tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.880689, Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ V, VI- năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ V, VI năm 2020 (giảm 40% lệ phí dự thi cho đối tượng HSSV); Nghề : Điện Công nghiệp; Công nghệ Ô tô ; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại trên máy CNC; Công nghệ thông tin (UDPM). Thời gian tổ chức dự kiến : Kỳ V (từ 16/05/2020 đến 24/05/2020 ); Kỳ VI (từ 06/06/2020 đến 21/06/2020 ). Xem thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ IV - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ IV năm 2020 (giảm 40% lệ phí dự thi cho đối tượng HSSV); Nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2), Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2); Thời gian tổ chức dự kiến : từ 06/04/2020 đến 26/04/2020

THÔNG BÁO - Tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 (giảm 40% lệ phí dự thi cho đối tượng HSSV)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua Trung Tâm Đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Địa chỉ : Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.880689 - 0983 976364(Cô Hằng) - 0983 474727(Thầy Thân) , Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III năm 2020 (giảm 40% lệ phí dự thi cho đối tượng HSSV); Nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2,3), Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2,3); Thời gian tổ chức dự kiến : từ 09/03/2020 đến 25/03/2020

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ II - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ II năm 2020 (giảm 40% lệ phí dự thi cho đối tượng HSSV); Nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2), Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2); Thời gian tổ chức dự kiến : từ 10/02/2020 đến 23/02/2020.

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I năm 2020; Nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2), Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2); Thời gian tổ chức dự kiến : từ 12/01/2020 đến 20/01/2020.

Kế hoạch Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.880689, Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự Đánh giá KNNQG kỳ thí điểm đợt 2 năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; Kỳ thí điểm đánh giá KNNQG đợt 2 năm 2019 (từ 02/11/2019 đến 03/11/2019).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia đợt 2 năm 2019 (từ 02/11/2019 đến 03/11/2019) .

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự Đánh giá KNNQG kỳ thí điểm đợt 1 năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; Kỳ thí điểm đánh giá KNNQG đợt 1 năm 2019 (từ 19/10/2019 đến 20/10/2019).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2019 (từ 19/10/2019 đến 20/10/2019) .

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VII và kỳ VIII - năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VII và kỳ VIII năm 2019. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: Kỳ VII (17/10/2019 đến 05/11/2019), Kỳ VIII (17/10/2019 đến 27/11/2019); nghề : Điện Công nghiệp , Công nghệ ô tô.


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa