Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

TS TRỰC TUYẾN

QH doanh nghiệp

Liên kết

Lời hay ý đẹp

Ðối với tôi, sự thật trong tình bạn là thiêng liêng không kém một cuộc hôn nhân vĩnh cửu. Katherine

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Đánh giá KNNQG » Thông tin chung

Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I, kỳ II, kỳ III - năm 2021

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I, kỳ II, kỳ III- năm 2021. Nghề và trình độ đánh giá: Dịch vụ nhà hàng (Bậc: 1,2,3); Hướng dẫn du lịch (Bậc: 1,2,3); Kỹ thuật chế biến món ăn (Bậc: 1,2,3); Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2,3); Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2,3); Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh (Bậc: 1,2,3); Cắt gọt kim loại trên máy CNC (Bậc: 1,2,3); Công nghệ thông tin (ƯDPM) (Bậc: 2,3); Nề - Hoàn thiện (Bậc: 1,2,3).

Kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 ; Nghề : Cắt gọt kim loại trên máy CNC; Công nghệ Ổ tô; Công nghệ thông tin (UDPM); Dịch vụ nhà hàng; Hướng dẫn du lịch; Kỹ thuật chế biến món ăn; Nề - Hoàn thiện; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh. Điện thoại: 02583.880689; Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020 (từ 13/11/2020 đến 14/11/2020). Nghề: Hướng dẫn du lịch.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020 (từ 13/11/2020 đến 14/11/2020) . Nghề: Hướng dẫn Du lịch.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020 (từ 8/11/2020 đến 9/11/2020). Nghề: Nề - Hoàn thiện.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020 (từ 8/11/2020 đến 9/11/2020) . Nghề: Nề - Hoàn thiện.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020 (từ 3/11/2020 đến 4/11/2020). Nghề: Dịch vụ nhà hàng; bậc: 1/5, 2/5, 3/5.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020 (từ 3/11/2020 đến 4/11/2020) . Nghề: Dịch vụ nhà hàng; bậc: 1/5, 2/5, 3/5.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020 (từ ngày 29/10/2020 đến 30/10/2020). Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); bậc: 3/5.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020 (từ ngày 24/10/2020 đến 25/10/2020). Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn; bậc: 2/5, 3/5.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020 (từ 29/10/2020 đến 30/10/2020) . Nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020 (từ 24/10/2020 đến 25/10/2020) .

Kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 5 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020. Nghề đánh giá: Hướng dẫn du lịch, bậc (1/5, 2/5, 3/5). Thời gian thi: 13/11/2020 - 14/11/2020. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 4 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020. Nghề đánh giá: Nề - Hoàn thiện, bậc (1/5, 2/5, 3/5). Thời gian thi: 08/11/2020 - 09/11/2020. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 3 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020. Nghề đánh giá: Dịch vụ nhà hàng, bậc (1/5, 2/5, 3/5). Thời gian thi: 3/11/2020 - 4/11/2020. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 2 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020. Nghề đánh giá: Công nghệ thông tin (UDPM), bậc (1/5, 2/5, 3/5). Thời gian thi: 29/10/2020 - 30/10/2020. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020. Nghề đánh giá: Kỹ thuật chế biến món ăn, bậc (1/5, 2/5, 3/5). Thời gian thi: 24/10/2020 - 25/10/2020. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 ; Nghề : Công nghệ thông tin (UDPM); Dịch vụ nhà hàng; Hướng dẫn du lịch; Kỹ thuật chế biến món ăn; Nề - Hoàn thiện. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ X, XI , XII - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ X, XI , XII - năm 2020. Nghề đánh giá: Điện Công nghiệp; Công nghệ Ô tô ; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại trên máy CNC; Công nghệ thông tin (UDPM); Kỹ thuật chế biến món ăn; Hướng dẫn du lịch; Dịch vụ nhà hàng; Nề - Hoàn thiện. Thời gian tổ chức dự kiến : Kỳ X (từ 5/10/2020 đến 25/10/2020 ); Kỳ XI (từ 02/11/2020 đến 29/11/2020 ).; Kỳ XII ( từ 02/12/2020 đến 13/12/2020).Xem thông tin chi tiết tại đây:

Kế hoạch Bổ sung tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo Kế hoạch Bổ sung tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.880689, Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa