Hệ thống BĐCL

Liên kết

Lời hay ý đẹp

Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng. Lord Chesterfield

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

TS TRỰC TUYẾN

QH doanh nghiệp

Trang nhất » Đánh giá Kỹ năng nghề QG » Thông tin chung

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III năm 2020 (giảm 40% lệ phí dự thi cho đối tượng HSSV); Nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2,3), Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2,3); Thời gian tổ chức dự kiến : từ 09/03/2020 đến 25/03/2020

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ II - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ II năm 2020 (giảm 40% lệ phí dự thi cho đối tượng HSSV); Nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2), Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2); Thời gian tổ chức dự kiến : từ 10/02/2020 đến 23/02/2020.

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I - năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I năm 2020; Nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2), Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2); Thời gian tổ chức dự kiến : từ 12/01/2020 đến 20/01/2020.

Kế hoạch Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.880689, Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự Đánh giá KNNQG kỳ thí điểm đợt 2 năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; Kỳ thí điểm đánh giá KNNQG đợt 2 năm 2019 (từ 02/11/2019 đến 03/11/2019).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia đợt 2 năm 2019 (từ 02/11/2019 đến 03/11/2019) .

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự Đánh giá KNNQG kỳ thí điểm đợt 1 năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; Kỳ thí điểm đánh giá KNNQG đợt 1 năm 2019 (từ 19/10/2019 đến 20/10/2019).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2019 (từ 19/10/2019 đến 20/10/2019) .

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VII và kỳ VIII - năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VII và kỳ VIII năm 2019. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: Kỳ VII (17/10/2019 đến 05/11/2019), Kỳ VIII (17/10/2019 đến 27/11/2019); nghề : Điện Công nghiệp , Công nghệ ô tô.

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng và thi đánh giá kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức lớp bồi dưỡng và thi đánh giá kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng năm 2019. Nghề: Chế biến món ăn; Nghiệp vụ nhà hàng; Quản trị khách sạn.

Thông báo Tổ chức thí điểm đánh giá KNNQG năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2019. Nghề và trình độ đánh giá: Điện Công nghiệp (Bậc: 1, 2, 3) ; Công nghệ Ô tô (Bậc: 1, 2, 3)

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VI - năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ VI năm 2019. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: 14/09/2019 đến 29/09/2019; nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2), Công nghệ ô tô (Bậc: 1,2)

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự Đánh giá KNNQG Kỳ V năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ V năm 2019 (từ 15/08/2019 đến 16/08/2019).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia kỳ V năm 2019 (từ 15/08/2019 đến 16/08/2019) .

Kế hoạch tổ chức kỳ đánh giá KNNQG kỳ V năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ V, năm 2019 (thời gian thi: 15/08/2019 đến 16/08/2019).

Thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ V - năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ V năm 2019. Dự kiến: 9/08/2019 đến 31/08/2019; nghề : Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2,3), Công nghệ ô tô (Bậc: 1,2,3)

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự ĐGKNNQG đợt 2 Kỳ IV năm 2019

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 2 kỳ IV năm 2019 (từ 28/06/2019 đến 29/06/2019).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia đợt 2 kỳ IV năm 2019 (từ 28/06/2019 đến 29/06/2019) .

Kế hoạch tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 2 kỳ IV năm 2019

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 2 kỳ IV, năm 2019 (thời gian thi: 28/06/2019 đến 29/06/2019).


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa