Bồi dưỡng Kỹ năng mềm và tuyên truyền tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên

.

.

Ngày 05/04/2019 phòng Công tác Học sinh, sinh viên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm và tuyên truyền tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên của 2 khóa K11 và K12.

    

     Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng mềm và tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên trong quá trình tham gia học tập tại trường. Ngày 05/04/2019 phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm và tuyên truyền tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên của 2 khóa K11 và K12.

     Qua lớp học này các em học sinh, sinh viên đã được trang bị các kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm… và tổ chức Công đoàn Việt Nam để chuẩn bị cho việc tham gia thị trường lao động trong thời gian sắp tới.

        Một số hình ảnh của Thầy và trò trong lớp học


 

Tác giả bài viết: Văn Đình Thanh