Bồi dưỡng Kỹ năng mềm và tuyên truyền tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên cuối khóa

.

.

Ngày 04/6/2019 phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm và tuyên truyền tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên các lớp trung cấp và cao đẳng năm cuối khóa K10.

    
     Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng mềm và tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên trong quá trình tham gia học tập tại trường. Ngày 04/6/2019 phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm và tuyên truyền tổ chức Công đoàn Việt Nam cho học sinh, sinh viên  các lớp trung cấp và cao đẳng năm cuối khóa K10 với số lượng gần 500 học sinh, sinh viên tham gia trong hai buổi.

     Qua lớp học này các em học sinh, sinh viên đã được trang bị các kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp và tìm hiểu kiến thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam để chuẩn bị cho việc tham gia thị trường lao động trong thời gian sắp tới.

          Một số hình ảnh của lớp học

 
 

Tác giả bài viết: Văn Đình Thanh