Kế hoạch Tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia trong năm 2019

.

.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2019. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.881139, Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

Xem thông tin chi tiết Kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá KNNQG tại đây:
    Chọn XemTác giả bài viết: Lương Thị Thúy Hằng