Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chí đánh giá của Vương quốc Anh

.

.

Ngày 01/11 đến 03/11/2018 nhóm chuyên gia gồm bà Elizabeth Shackels, ông Philpott Kenneth và ông Bùi Hải Bằng thực hiện đánh giá hoạt động dạy và học theo khung đánh giá và phương pháp đánh giá của Vương Quốc Anh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Trong khuôn khổ Dự án EU VET Toolbox năm 2017-2018 của Liên minh châu Âu (thông qua hợp tác giữa các tổ chức Enabel  - Vương quốc Bỉ, Hội đồng Anh - Vương quốc Anh, GIZ - CHLB Đức, LuxDev - Lucxembourg, AFD - Pháp) và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng GDNN), 02 chuyên gia của Vương quốc Anh đã được dự án huy động sang Việt Nam khảo sát thực tế 4 trường cao đẳng từ ngày 22/10 đến ngày 7/11/2018 nhằm đánh giá hoạt động dạy và học của 4 trường theo khung đánh giá và phương pháp đánh giá của Vương quốc Anh.

     Có 04 trường tham gia đợt đánh giá gồm Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

     Qua 3 ngày, từ ngày 01/11 đến 03/11/2018 thực hiện hoạt động đánh giá tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, nhóm chuyên gia gồm bà Elizabeth Shackels, ông Philpott Kenneth và ông Bùi Hải Bằng đã thực hiện đánh giá độc lập, kết quả xếp loại của Trường được trình bày trong bảng dưới đây:


Tính hiệu quả tổng quát             Mức            
 Tính hiệu quả của lãnh đạo và quản lý Tốt
 Chất lượng dạy, học và đánh giá Tốt
 Phát triển cá nhân, hành vi và phúc lợi Tốt
 Kết quả người học Cần cải thiện

Chất lượng của các nội dung chuyên môn và kỹ thuật đã được đánh giá
  Trường Tốt

     Chi tiết bản báo cáo đánh giá chất lượng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang theo khung và phương pháp đánh giá tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đính kèm file:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vân Thoại