Trang nhất » Thông tin văn bản

2 Lịch làm việc (từ 25/01/2021 đến 30/01/2021)
3 Lịch làm việc (từ 18/01/2021 đến 23/01/2021)
4 Lịch làm việc (từ 11/01/2021 đến 16/01/2021)
5 Điển hình tiên tiến
6 Công tác thi đua năm học 2020-201
7 Lịch làm việc (từ 04/01/2021 đến 09/01/2021)
8 Lịch làm việc (từ 28/12/2020 đến 02/01/2021)
9 Lịch làm việc (từ 21/12/2020 đến 26/12/2020)
10 Lịch làm việc (từ 14/12/2020 đến 19/12/2020)
11 Lịch làm việc (từ 7/12/2020 đến 12/12/2020)
12 Quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
13 Quy định kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường
14 Quyết định về thay thế và xác định lại thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
15 Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
16 Quy chế tuyển sinh, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
17 Quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng, Khoa, Trung tâm
18 Tuyên truyền cải cách hành chính
19 Thông báo về việc công bố công khai địa chỉ đường dây nóng và quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cá nhân, tổ chức
20 Lịch làm việc (từ 30/11/2020 đến 05/12/2020)
21 Lịch làm việc (từ 23/11/2020 đến 28/11/2020)
1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa