Trang nhất » Thông tin văn bản

2 Lịch công tác (từ 11/11/2019 đến 16/11/2019)
3 Định hướng
4 Lịch công tác (từ 28/10/2019 đến 01/11/2019)
5 Lịch công tác (từ 07/10/2019 đến 12/10/2019)
6 Lịch công tác (từ 16/09/2019 đến 21/09/2019)
7 Lịch công tác (từ 09/09/2019 đến 14/09/2019)
8 Lịch công tác (từ 26/08/2019 đến 31/08/2019)
9 Lịch công tác (từ 12/08/2019 đến 17/08/2019)
10 Thầy Trương Đình Chương "Tấm gương điển hình tiên tiến"
11 Kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2019.
12 Lịch công tác (từ ngày 01/07/2019 đến 06/07/2019)
13 Lịch công tác (từ 24/06/2019 đến 29/06/2019)
14 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
15 Quyết định ban hành Kế hoạch Triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021
16 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
17 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp
18 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô
19 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị đào tạo thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2019
20 Lịch công tác (từ 27/05/2019 đến 01/06/2019)
21 Lịch công tác (từ 13/05/2019 đến 18/05/2019)
1, 2, 3, 4  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa