Trang nhất » Thông tin văn bản

2 Cải cách hành chính năm 2021
3 Kết quả xếp hạng Cải cách hành chính năm 2020 - tỉnh Khánh Hòa
4 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ của Bộ ngoại giao, năm 2020
5 Lịch làm việc (từ 01/03/2021 đến 06/03/2021)
6 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025
7 Lịch làm việc (từ 22/02/2021 đến 27/02/2021)
8 Lịch làm việc (từ 15/02/2021 đến 20/02/2021)
9 Lịch làm việc (từ 08/02/2021 đến 13/02/2021)
10 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.
11 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021
12 Lịch làm việc (từ 01/02/2021 đến 06/02/2021)
13 Lịch làm việc (từ 25/01/2021 đến 30/01/2021)
14 Lịch làm việc (từ 18/01/2021 đến 23/01/2021)
15 Lịch làm việc (từ 11/01/2021 đến 16/01/2021)
16 Điển hình tiên tiến
17 Công tác thi đua năm học 2020-201
18 Lịch làm việc (từ 04/01/2021 đến 09/01/2021)
19 Lịch làm việc (từ 28/12/2020 đến 02/01/2021)
20 Lịch làm việc (từ 21/12/2020 đến 26/12/2020)
21 Lịch làm việc (từ 14/12/2020 đến 19/12/2020)
1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa