Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp

Dự án: " Đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp" thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019.
.
Xem thông tin chi tiết: Xem file

Tác giả bài viết: Đào Văn Hoa