Trang nhất » Các đơn vị » Khoa

Khoa Cơ khí

Thứ ba - 29/10/2013 14:44
Đào tạo các nghề: 1. Công nghệ ô tô 2. Cắt gọt kim loại 3. Cơ điện tử 4. Kỹ thuật xây dựng 5. Hàn
 1. Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Hồ Phước Hoàng
0913476367
hoang64nt@yahoo.com.vn
* Phó trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Trần Đình Ngọc Anh
0949200861
ngocanhcdn@gmail.com
       
Họ tên Chức vụ chuyên môn
Huỳnh Hải Long Trưởng bộ môn Công nghệ Ô tô
ThS. Nguyễn Đôn  Trưởng bộ môn Chế tạo máy - Xây dựng
ThS. Nguyễn Lưu Khương Phó Trưởng BM Chế tạo máy -Xây dựng
Huỳnh Chí Tuyệt Phó Trưởng BM Công nghệ Ô tô
Ngô Đình Hiền Giảng viên
Trần Anh Tú Giảng viên
ThS. Phạm Ngọc Phan Huy Giảng viên
ThS. Lại Tiến Lộc Giảng viên
Trần Minh Việt Giảng viên
Lưu Bửu Lâm Giảng viên
Nguyễn Thành Bính Giảng viên
ThS. Thái Anh Toàn Giảng viên
Nguyễn Huỳnh Cảnh Giảng viên
Cao Ngọc Hương Trang Thư ký khoa
                                   
2. Địa chỉ liên hệ:
        Khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
        Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
        Điện thoại: 0258. 3888162 sau đó bấm số nội bộ 300
        Email:

3. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng.
2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương bin và Xã hội, bao gồm:
a) Xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học liệu của ngành nghề thuộc Khoa quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.
b) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo thuộc các trình độ đào tạo đối với các nghề Khoa quản lý.
c) Tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
d) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.
4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.
5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc khoa.
6. Lập kế hoạch tổ chức cho nhà giáo học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia thực tập tại doanh nghiệp.
7. Tạo dựng, tăng cường liên kết doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tạo điều kiện cho HSSV thực tập trong quá trình học và tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.
8. Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.
9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa.
10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 

Từ khóa: Khoa Cơ khí

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa