Trang nhất » Các đơn vị » Khoa

Khoa Điện - Điện tử

Thứ ba - 29/10/2013 15:01
Đào tạo các nghề: 1. Điện Công nghiệp 2. Điện dân dụng 3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 4. Điện tử công nghiệp 5. Điện tử dân dụng 6. Công nghệ thông tin 7. Quản trị mạng máy tính 8. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 9. Tin học văn phòng
1. Cơ cấu nhân sự:
*Trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Võ Thành Hoàng Hiếu
0935825767
hoanghieu711@gmail.com
* Phó trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Trần Tấn Lộc
0983253438
tanloctran2007@gmail.com
* Phó trưởng khoa:
  Điện thoại:
  Email:
Phạm Kim Châu
0914053616
chauphmkim@gmail.com
                    
Họ tên Chức vụ chuyên môn
ThS.Trần Văn Hiếu Trưởng bộ môn Điện lạnh
ThS.Võ Triết Giang Trưởng bộ môn Điện
ThS.Huỳnh Tấn Trịnh Trưởng bộ môn Tin học
ThS. Trần Tấn Lộc Trưởng bộ môn Điện tử
Nguyễn Minh Tiến Phó Trưởng bộ môn Điện
ThS. Lê Xuân Phong Phó Trưởng bộ môn Điện lạnh
Lưu Vĩnh Lộc Giảng viên
Nguyễn Trọng Hiếu Giảng viên
ThS.Trần Ngọc Nhật Giảng viên
ThS. Nguyễn Anh Kha Giảng viên
ThS.Nguyễn Thị Mỹ Na Giảng viên
ThS. Bùi Lê Anh Huy Giảng viên
Nguyễn Đình Đăng Giảng  viên
Hồ Minh Đức Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Phương Giảng viên
ThS. Nguyễn Văn Hoàng Giảng viên
ThS. Trần Ngọc Minh Giảng viên
Tôn Thất Khiêm Giảng viên
Hồ Thị Thanh Diệu Giảng viên
ThS.Nguyễn Thị Tường Vy Giảng viên
ThS.Nguyễn Thị Thương Giảng  viên
ThS.Nguyễn Thanh Hải Giảng viên
Nguyễn Thị Kim Hương Thư ký khoa

  2. Địa chỉ liên hệ:
        Khoa Điện - Điện tử - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
        Địa chỉ:  Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
        Điện thoại: 0258. 3888162 sau đó bấm số nội bộ 307
        Email:

3. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng.
2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương bin và Xã hội, bao gồm:
a) Xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học liệu của ngành nghề thuộc Khoa quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.
b) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo thuộc các trình độ đào tạo đối với các nghề Khoa quản lý.
c) Tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
d) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.
4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.
5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc khoa.
6. Lập kế hoạch tổ chức cho nhà giáo học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia thực tập tại doanh nghiệp.
7. Tạo dựng, tăng cường liên kết doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tạo điều kiện cho HSSV thực tập trong quá trình học và tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.
8. Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.
9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa.
10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 

Tác giả bài viết: Phòng TC-HC

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa