Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

Thứ ba - 29/10/2013 15:12
Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Trần Văn Chiến
0905572822
tranvanchien1966@gmail.com 
* Phó trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
0913408040
thuhadientu@gmail.com
     
Họ tên Chức vụ chuyên môn
Võ Duy Tâm Cán bộ - Giảng viên
ThS. Lê Thị Sim Cán bộ - Giảng viên
Nguyễn Mạnh Cường Chuyên viên
   
 
  2. Địa chỉ liên hệ:
     Phòng Công tác HSSV - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
     Địa chỉ:  Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     Điện thoai: (0258).3888164
     Email:

3. Chức năng - nhiệm vụ:
 
Chức năng
1. Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nội dung Công tác học sinh, sinh viên.
2. Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức tuyên truyền các ngày Lễ, Tết theo đúng quy định.
3. Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
Nhiệm vụ
Tổ chức, triển khai công tác quản lý học sinh, sinh viên theo đúng các quy định Nhà nước, của Ngành và Nhà trường, cụ thể là:
1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo qui định của Nhà trường.
2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu của học sinh, sinh viên.
3. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho học sinh, sinh viên.
4. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại rèn luyện học sinh, sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.
5. Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên.
6. Tham mưu, chỉ đạo công tác nhà giáo chủ nhiệm; theo dõi tình hình hoạt động của nhà giáo chủ nhiệm.
7. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với học sinh, sinh viên về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên.
8. Tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên tàn tật, khuyết tật, học sinh, sinh viên diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
9. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp với Ban quản lí khu nội trú, các cấp chính quyền địa phương nơi trường đóng trong việc quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến học sinh, sinh viên.
10. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật và nội qui, qui chế.
11. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.
12. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng, các đơn vị liên quan trong nhà trường với học sinh, sinh viên.
13. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
14. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.
15. Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên.
16. Tham mưu, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến công tác học sinh, sinh viên trong toàn trường.
17. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa