Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Đào tạo

Thứ ba - 29/10/2013 15:23
Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo các hệ chính quy, vừa học vừa làm trong và ngoài trường; quản lý khối đào tạo liên kết; phối hợp với các Khoa, phòng Công tác HSSV trong lĩnh vực quản lý HSSV.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Phan Văn Lại
0905782165
cdnntlai@gmail.com
* Phó trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Nguyễn Hữu Thân
0983474727
huuthan15@gmail.com

 
Họ Tên Chức vụ chuyên môn
ThS.Bùi Quang Khải Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng - Giảng viên
Trần Vân Hương Cán bộ -  Giảng viên
ThS. Phạm Phan Tuyết Lê Cán bộ -  Giảng viên
TS. Phạm Xuân Hồng Sơn Chuyên viên
Lê Ngọc Huy Chuyên viên

2. Liên hệ:
     Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
     Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     Điện thoại: (0258).3883640     Fax: (0258).3883236
     Email: daotao@cdnnt.edu.vn hoặc daotao.cdnnt@gmail.com

3. Chức năng - nhiệm vụ:
Chức năng
Tham mưu xây dựng các phương án, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động đào tạo trong toàn trường.
Nhiệm vụ
1. Đào tạo, tuyển sinh
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo các hệ chính quy, vừa học vừa làm trong và ngoài trường; quản lý khối đào tạo liên kết; phối hợp với các Khoa, phòng Công tác học sinh, sinh viên trong lĩnh vực quản lý học sinh, sinh viên;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, dài hạn; tham mưu cho Hiệu trưởng mở ngành và chuyên ngành đào tạo mới để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện tuyển sinh hàng năm;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc rà soát, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đôn đốc các khoa, bộ môn, các đơn vị liên quan xây dựng đề cương, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng theo kế hoạch;
- Quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo về nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy các chuyên ngành đào tạo thuộc các bậc học thuộc hệ chính quy và vừa học vừa làm; các lớp học liên kết trong và ngoài trường;
- Phối hợp với các khoa, phòng giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, kiểm tra, thi nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;
- Giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy;
- Lập kế hoạch xét duyệt đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và làm thủ tục cho học sinh, sinh viên ra trường;
- Tổ chức hội giảng, hội thi thiết bị các cấp, hội thi tay nghề giỏi cấp trường hàng năm và tham mưu cho Ban giám hiệu về việc cử người tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp toàn quốc;
- Sắp xếp biên chế lớp, phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên tổ chức học tập đầu khóa về nội quy, quy chế, giới thiệu truyền thống nhà trường, các chế độ chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên;
- Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên, phối hợp với các khoa trong việc đánh giá, nhận xét học tập của học sinh, sinh viên hàng năm và cả khóa;
- Quản lý, in ấn các loại văn bằng, chứng chỉ, phối hợp với các phòng, khoa tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp;
- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề nghiệp, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thống kê, làm báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng. Rà soát đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo của các đơn vị;
- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu giáo dục nghề nghiệp;
- Nhận định nhu cầu các ngành nghề của xã hội, hàng năm phối hợp với các khoa soạn thảo hồ sơ để xin mở ngành đào tạo mới; đề xuất bãi bỏ những ngành không còn phù hợp với yêu cầu của xã hội;
- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.
2. Công tác Quản trị mạng
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống thông tin, tin học hóa của nhà trường. Thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong trường;
- Tổ chức xây dựng, quản trị, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính của nhà trường;
 - Duy trì và hỗ trợ khai thác hệ thống mạng ở các khoa, phòng, ban, các đơn vị có kết nối trong trường;
- Quản trị hệ thống mạng nội bộ và kết nối Internet của trường;
- Xây dựng quy định về kết nối mạng, quản lý người dùng mạng, trao đổi dữ liệu trên hệ thống mạng của nhà trường;
- Quản trị kỹ thuật website và forum.. .của nhà trường;
- Tiếp nhận các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý của nhà trường;
- Tham gia xây dựng các dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư thiết bị trong nhà trường;
- Tư vấn trong việc nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật trên máy tính và thiết bị ngoại vi ở các khoa, phòng, ban;
- Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, thiết bị tin học phục vụ cho công tác của các cá nhân và đơn vị trong toàn trường;
- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.
3. Công tác truyền thông:
- Truyền tải thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang trên các kênh truyền thông đến phụ huynh, học sinh và xã hội;
- Quảng bá các hoạt động tuyển sinh, nâng cao chất lượng hình ảnh của nhà trường và hệ thống giáo dục nghề nghiệp;
- Tăng cường quản trị, cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của nhà trường và các trang mạng xã hội;
- Tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông và truyền thông qua các sự kiện;
- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

 
Từ khóa: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa