Trang nhất » Các đơn vị » Trung tâm

Trung tâm ĐT lái xe Ô tô - Cơ giới

Thứ ba - 29/10/2013 14:25
Trung tâm đào tạo lái xe là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề lái xe, nâng hạng lái xe các loại cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.
 1. Cơ cấu nhân sự:
* Giám đốc:
  Điện thoại:
  Email:
TS. Cao Văn Tài
0983283249
caovantai169@gmai.com
* Phó Giám đốc:
  Điện thoại:
  Email:
Đinh Văn Tuấn
0905124197
dinhtuan1469@gmail.com
 
Họ tên Chức vụ chuyên môn
Nguyễn Nhạc Thìn Tổ trưởng GV
Phan Thị Ngọc Thảo Kế toán viên
Nguyễn Tân Giáo viên
Lê Hồ Khánh Hòa Chuyên viên
       
2. Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo lái xe Ôtô - Cơ giới - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3711267 - 0258.3887767
Email:

3. Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng 
Trung tâm Đào tạo Lái xe Ô tô – Cơ giới thực hiện các chức năng:
- Đào tạo xe ô tô các hạng;
- Đào tạo xe mô tô hạng A1;
- Tổ chức và điều hành Trung tâm sát hạch loại 3;
- Liên kết đào tạo với các đơn vị, tổ chức có nhu cầu;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo lái xe  mô tô hạng A1, lái xe ô tô các hạng trong Nhà trường;
- Thực hiện các chức năng khác theo sự theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
Nhiệm vụ
- Trung tâm Đào tạo Lái xe Ô tô – Cơ giới là đơn vị có tư cách pháp nhân, có sử dụng tài khoản và con dấu riêng, chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng, hạch toán và thực hiện trích lập quỹ theo đúng quy định hiện hành;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe ô tô các hạng theo đúng quy định của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tổ chức đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe ô tô các hạng. Tuyển sinh theo đúng quy định của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Khánh Hòa và Tổng cục đường bộ Việt Nam;
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, nội dung giảng dạy theo đúng quy định hiện hành;
- Tổ chức, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành đối với Trung tâm sát hạch loại 3;
- Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định;
- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm đào tạo lái xe phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang;
- Sử dụng các phương tiện học tập, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động của Trung tâm;
- Hợp tác, liên kết với các tổ chức, đơn vị để mở rộng quy mô đào tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện học tập; quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt các hoạt động của Trung tâm;
- Được ký các hợp đồng kinh tế, liên kết đào tạo, liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để mở rộng, tổ chức các hoạt động đào tạo;
- Quản lý tài chính tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật;
- Được sử dụng các nguồn thu từ các hoạt động của Trung tâm, thu học phí theo quy định để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi các hoạt động đào tạo, liên doanh, liên kết và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.
- Được ký các hợp đồng lao động ngắn hạn, hợp đồng thời vụ, hợp đồng giao khoán, hợp đồng giảng dạy đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe ô tô các hạng theo nhu cầu công việc của Trung tâm phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện dân chủ, công khai, bình đẳng trong việc bố trí thực hiện các nhiệm vụ đào tạo tại Trung tâm;
- Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của Trung tâm cho các cấp có thẩm quyền theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa