Trang nhất » Các đơn vị » Trung tâm

Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất

Thứ ba - 29/10/2013 14:18
Quản lý toàn diện ký túc xá; Liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để mở rộng, tổ chức các hoạt động dịch vụ - sản xuất; dịch vụ đời sống; đào tạo nâng cao tay nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động; thực hiện các dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, HSSV.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Giám đốc:
  Điện thoại:
  Email:
ThS.Mai Văn Hạ
0905177306
maivanhacdn@gmail.com
Họ tên Chức vụ chuyên môn
Nguyễn Xuân Bảo Chuyên viên
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Kế toán viên

2. Liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (0258) 3887453 - 3889342
Email: tt_Trungtamdv@gmail.com

3. Chức năng, Nhiệm vụ:
- Quản lý toàn diện ký túc xá.
- Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để mở rộng, tổ chức các hoạt động dịch vụ - sản xuất; dịch vụ đời sống; đào tạo nâng cao tay nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động; thực hiện các dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt cho cán bộ, học sinh, sinh viên.
- Được ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Quản lý cán bộ, viên chức, nhân viên; cơ sở vật chất tài sản thuộc trung tâm theo quy định.
-Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của Trung tâm cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.


 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa