Trang nhất » Đoàn thể » Công đoàn

Giới thiệu về Công đoàn

Thứ tư - 18/05/2016 09:13
.

.

Công đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - một trong các tổ chức Chính trị - Xã hội ở cơ sở, trực thuộc Công đoàn Viên chức Khánh Hòa.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN
           Cùng với quá trình phát triển đi lên của nhà trường, với nhiều tên gọi: Trung học Kỹ thuật Nha Trang ( 1962-1976), Công nhân Kỹ thuật Công nghiệp Phú Khánh (1977-1982), Công nhân Kỹ thuật Công nghiệp Khánh Hòa (1983-1989), Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Khánh Hòa (1990-1997), Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Khánh Hòa (6/1997-12/2006), Cao đẳng nghề Nha Trang ( 01/2007 - 09/2017), Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (09/2017 đến nay). Công đoàn trường cũng có các tên gọi tương ứng, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu của từng thời kỳ.
          Công đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - một trong các tổ chức Chính trị-Xã hội ở cơ sở, trực thuộc Công đoàn Viên chức Khánh Hòa; trong khuôn khổ bài viết dưới đây xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động nhà trường, nhất là các bạn trẻ có thời gian làm việc tại nhà trường chưa nhiều một số thông tin về cán bộ BCHCĐ các nhiệm kỳ, cũng như những thành tích rất đáng trân trọng trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ  năm 1987 đến nay.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 ( 07 Ủy viên)

Ông Văn Đình Thanh Chủ tịch
Bà Phan Mai Phương Duyên Phó Chủ tịch
Ông Trần Văn Chiến Ủy viên Ban chấp hành
Ông Võ Thành Hoàng Hiếu Ủy viên Ban chấp hành
Bà Nguyễn Thị Minh Tuỳ Ủy viên Ban chấp hành
Bà Đào Thị Kim Dung Ủy viên Ban chấp hành
Ông Bùi Xuân Vinh Ủy viên Ban chấp hành

*  Công đoàn trường hiện có 16 Tổ Công đoàn trực thuộc:

Tổ Công đoàn Tổ Trưởng Tổ Phó
1. Phòng Tổ chức - Hành chính Mai Thị Thùy Liên  
2. Phòng Công tác HSSV Lê Thị Sim  
3. Phòng Đào tạo Phạm Phan Tuyết Lê  
4. Phòng BĐ Chất lượng -Khảo thí Nguyễn Thị Anh Thư  
5. Phòng Quản trị-Thiết bị và dự án Ông Bùi Tấn Hùng  
6. Phòng Kế hoạch-Tài chính Nguyễn Thị Thanh Thùy  
7.  Khoa Khoa học Cơ bản Nguyễn Thị Thu Hoài  
8.  Khoa Du lịch-Thương mại Nguyễn Thị Nga  
9. Khoa Cơ khí Hoàng Thu Thủy  
10.Khoa Điện - Điện tử Nguyễn Thị Mỹ Na Nguyễn Thị Tường Vy
11.Khoa Sư phạm Dạy nghề Vũ Thị Thu Hiền  
12.Khoa CNSH - CNMT Nguyễn Thị Minh Tuỳ  
13.Trung tâm Đào tạo Lái xe ô tô CG Ông Nguyễn Minh Nhật Ông Nguyễn Văn Quốc
14. Trung tâm GDNN Nha Trang Trịnh Thị Hải Yến  
15. Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất Kiều Thị Lê Nguyệt  
16. Trung tâm ĐGKNNQG Phạm Thị Thu Trang  

 
* Cán bộ BCHCĐ các nhiệm kỳ:

1. Nhiệm kỳ 1987-1989 (07 Ủy viên)
 
Ông Trần Văn Hùng Thư ký
Ông Hoàng Trọng Phổ Phó Thư ký
Bà Vũ Thị Thảo UVBCH
Ông Nguyễn Quốc Hùng UVBCH
Bà Trương Trà Phương UVBCH
Ông Nguyễn Đức Cường UVBCH
Ông Lê Xuân An UVBCH

2. Nhiệm kỳ 1990-1992 ( 05 Ủy viên)

Ông Trần Văn Hùng Chủ tịch (đến tháng 8/1990 chuyển công tác)
Ông Hoàng Trọng Phổ Phó Chủ tịch, Quyền Chủ tịch từ 8/1990
Bà Trương Trà Phương Trưởng ban Nữ công
Bà Vũ Thị Thảo UVBCH
Bà Trần Công Nhân UVBCH

3. Nhiệm kỳ 1992-1994 ( 05 Ủy viên)

Ông Hoàng Trọng Phổ Chủ tịch
Ông Đinh Hữu Đường Phó Chủ tịch
Ông Thân Văn Biểu UVBCH
Bà Vũ Thị Thảo UVBCH
Ông Phạm Hồng Chân UVBCH

4. Nhiệm kỳ 1995-1997 ( 03 Ủy viên)

Ông Hoàng Trọng Phổ Chủ tịch
Ông Phạm Hồng Chân Phó Chủ tịch
Bà Võ Thị Khiếu UVBCH

5. Nhiệm kỳ 1997-2000 ( 05 ủy viên)

Ông Hoàng Trọng Phổ Chủ tịch
Bà Trương Trà Phương Phó Chủ tịch
Bà Võ Thị Khiếu UVBCH
Ông Võ Đình Triếp UVBCH
Bà Trần Thị Lan Phương UVBCH
 
6. Nhiệm kỳ 2000-2002 (05 Ủy viên)

Ông Võ Đình Triếp Chủ tịch
Bà Trần Thị Lan Phương Phó Chủ tịch
Bà Võ Thị Khiếu UVBCH
Ông Nguyễn Văn Lực UVBCH
Ông Đinh Hữu Đường UVBCH
   
7. Nhiệm kỳ 2003-2005 ( 05 Ủy viên)

Ông Võ Đình Triếp Chủ tịch
Ông Phạm Kim Châu Phó Chủ tịch
Bà Trần Thị Lan Phương UVBCH
Bà Võ Thị Khiếu UVBCH
Ông Lương Văn Ninh UVBCH

8. Nhiệm kỳ 2005-2007 ( 05 Ủy viên)

Ông Hoàng Trọng Phổ Chủ tịch
Ông Phạm Kim Châu Phó Chủ tịch
Bà Võ Thị Khiếu UVBCH
Bà Trần Thị Lan Phương UVBCH
Bà Phan Mai Phương Duyên UVBCH
(Bà Nguyễn Lương Thùy Ngân thay bà Phan Mai Phương Duyên tháng 6/2007)

9.  Nhiệm kỳ 2007-2010 (07 Ủy viên)

Ông Hoàng Trọng Phổ Chủ tịch
Ông Nguyễn Vân Thoại Phó Chủ tịch
Bà Trần Thị Lan Phương UVBCH
Bà Võ Thị Khiếu UVBCH
Bà Nguyễn Lương Thùy Ngân UVBCH
Ông Hồ Phước Hoàng UVBCH
Ông Bùi Xuân Vinh UVBCH

10. Nhiệm kỳ 2010-2012 ( 07 Ủy viên)

Ông Hoàng Trọng Phổ Chủ tịch
Ông Nguyễn Vân Thoại Phó Chủ tịch
Bà Trần Thị Lan Phương UVBCH
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài UVBCH
Bà Trần Thị Thanh Phượng UVBCH
Bà Võ Thị Minh Trang UVBCH
Ông Nguyễn Tân UVBCH

11. Nhiệm kỳ 2012-2014, kéo dài thành nhiệm kỳ 2012-2017 (Theo công văn số 52/VC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa)  ( 07 Ủy viên)

Ông Hoàng Trọng Phổ Chủ tịch - Xây dựng tổ chức công đoàn
Bà Trần Thị Lan Phương Phó Chủ tịch - Thi đua, Trưởng ban Nữ công
Bà Trần Thị Thanh Phượng UVBCH - Đời sống
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài UVBCH - Phong trào văn hóa, văn nghệ
Ông Trần Văn Chiến UVBCH - Phong trào NCKH, SKCT
Ông Đinh Văn Tuấn UVBCH - Trưởng Ủy ban kiểm tra CĐ
Ông Bùi Xuân Vinh UVBCH - Phong trào thể thao

* Thành tích đã được các cấp Công đoàn khen thưởng:
 
1.  Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2005-2006 (QĐ khen thưởng số  41/QĐ-KT, ngày 11 tháng 8 năm 2006);
2. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2006-2007;
3. Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, về thành tích 5 năm (2003-2007) hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” (QĐ khen thưởng số 123/QĐ-KT, ngày 18 tháng 7 năm 2007);
4. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng thưởng Ban nữ công - CĐCS trường Cao đẳng nghề Nha Trang về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua       “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 3 năm 2006-2008 (QĐ khen thưởng số 54/QĐ-KT, ngày 20 tháng 12 năm 2008);
5. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững  mạnh năm học 2007-2008     (QĐ khen thưởng số 1411/QĐ-TLĐ, ngày 10 tháng 9 năm 2008);
6. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2008-2009      (QĐ khen thưởng số 1223/QĐ-TLĐ, ngày 14 tháng 9 năm 2009);
7. Cờ thi đua “Công đoàn Khối Giáo dục-Đào tạo vững mạnh xuất sắc nhất” năm 2009 do Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng;
8. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2009-2010     (QĐ khen thưởng số 47/QĐ-KT, ngày 26 tháng 8 năm 2010);
9. Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2011 (QĐ khen thưởng số 78/QĐ-KT, ngày 08 tháng 02 năm 2012);
10. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về thành tích trong phong trào thi đua lao động  sáng tạo trong CNVCLĐ 5 năm (2007-2012) (QĐ khen thưởng số 118/QĐ-LĐ, ngày 17 tháng 7 năm 2012)
11. Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa năm học 1999-2000   (QĐ khen thưởng số 97/KT-CĐ ngày 18/8/2000);
12. Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa về thành tích xuất sắc vận động CBCCVC tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động đã được sữa đổi, bổ sung” (Số QĐ 06/QĐ-KTCĐ  ngày 16 tháng 01 năm 2004);
13. Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy- Gương mẫu” ( 1999-2009) (QĐ khen thưởng số 17/QĐ-CĐVC ngày 18 tháng 9 năm 2009);
14. Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa về thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2011-2012 (QĐ khen thưởng số 13/QĐ-CĐVC ngày 16 tháng 8 năm 2012).

* Đã có 09 Cán bộ, đoàn viên công đoàn vinh dự được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”:

1. Ông Hoàng Trọng Phổ     (đã nghỉ hưu)
2. Ông Đinh Hữu Đường (đã nghỉ hưu)
3. Ông Phạm Hồng Chân (đã nghỉ hưu)
4. Bà Võ Thị Khiếu (đã nghỉ hưu)
5. Ông Trần Kinh Lai (đã nghỉ hưu)
6. Ông Trương Văn Long (đã nghỉ hưu)
7. Ông Võ Đình Triếp (đã nghỉ hưu)
8. Bà Trần Thị Lan Phương  
9. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung (đã nghỉ hưu)
        
         Phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn và trên hết là sự đoàn kết, chung lòng, chung sức, lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ, Chính quyền và tổ chức Công đoàn các cấp. Mỗi thành tích của đoàn thể hay chính quyền, của tập thể hay cá nhân đều là vinh dự, trách nhiệm và là thành tích chung rất đáng trân trọng của nhà trường.
          Công đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, một trong các tổ chức Chính trị-Xã hội cơ sở  quyết tâm nỗ lực thi đua xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Công đoàn các cấp;  thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, vì  sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tiến tiến xuất sắc - điểm đến tin cậy, gắn bó của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động về một môi trường công tác, học tập,  rèn luyện thực sự văn hóa, thân thiện và tích cực./.


 

Tác giả bài viết: Công đoàn

Từ khóa: n/a
 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa