Trang nhất » Đoàn thể » Đảng bộ

Giới thiệu về Đảng bộ

Thứ sáu - 21/10/2016 08:49
.

.

Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
NHA TRANG
     Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa.
     Đảng bộ hiện có 9 chi bộ trực thuộc bao gồm 73 đảng viên phân bổ đều trên 17 đơn vị bao gồm: 6 phòng, 1 ban, 6 khoa, 4 trung tâm.
     Trong công tác lãnh đạo toàn diện sự nghiệp đổi mới của Nhà trường, Đảng uỷ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ nhận thức lý luận cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên.
Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức chính quyền và các tổ chức quần chúng trong Trường triển khai kịp thời việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và tổ chức cấp trên. Thông qua đó tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.
     Đảng uỷ đã xác định phương hướng và các biện pháp chỉ đạo cụ thể việc tăng cường và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh và trên thực tế các tổ chức này đã phát huy cao vai trò, chức năng của tổ chức mình tạo ra nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần vào việc động viên quần chúng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường.
     Đảng uỷ coi công tác củng cố, kiện toàn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để đảm bảo tốt vai trò lãnh đạo của mình trong mọi hoạt động của Nhà trường là vấn đề xuyên suốt và trọng yếu.
     Trên cơ sở xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề có ý nghĩa then chốt, chiến lược đối với sự phát triển của Nhà trường, Đảng uỷ luôn chỉ đạo việc quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng đa cấp, có trình độ, phẩm chất, năng lực tổ chức và thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ đào tạo, thích ứng với cơ chế và yêu cầu đổi mới của giáo dục nghề nghiệp.
     Nhờ đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề nghiệp mà hoạt động đào tạo của Nhà trường ngày càng được mở rộng, đáp ứng yêu cầu của xã hội, là điểm đến tin cậy, gắn bó của đông đảo quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành 1 trong 45 trường nghề chất lượng cao của cả nước theo Quyết định Số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 05 năm 2014.
     Với những thành quả đạt được, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý:  Huân chương Lao Động hạng hai, Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 
Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 - 2025
1. Đ/c Nguyễn Văn Lực Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
3. Đ/c Nguyễn Minh Hoàng      Ủy viên
4. Đ/c Võ Thành Hoàng Hiếu Ủy viên
5. Đ/c Cao Văn Tài Ủy viên
6. Đ/c Trần Thị Bình Ủy viên
7. Đ/c Trần Thị Thanh Phượng Ủy viên
 


Có 07 Chi bộ trực thuộc đảng bộ

 
1. Chi bộ 1 10 Đảng viên
 Đ/c Phạm Minh Hoàng Bí thư
 Đ/c Nguyễn Tiến Thành     Phó Bí thư
2. Chi bộ 2 12 Đảng viên
 Đ/c Văn Đình Thanh Bí thư
 Đ/c Đào Văn Hoa Phó Bí thư
3.  Chi bộ 3 11 Đảng viên
 Đ/c Trần Thị Thanh Phượng Bí thư
 Đ/c Đặng Bửu Tùng Thiện Phó Bí thư
4. Chi bộ 4 08 Đảng viên
Đ/c Trần Thị Bình Bí thư
Đ/c Nguyễn Quý Dương Phó Bí thư
5. Chi Bộ 5 08 Đảng viên
Đ/c Trần Đình Ngọc Anh Bí thư
Đ/c Huỳnh Chí Tuyệt Phó Bí thư
6. Chi Bộ 6 09 Đảng viên
Đ/c Cao Văn Tài Bí thư
Đ/c Mai Văn Hạ Phó Bí thư
7. Chi bộ 7 07 Đảng viên
Đ/c Võ Thành Hoàng Hiếu Bí thư
Đ/c Huỳnh Tấn Trịnh Phó Bí thư
 

Tác giả bài viết: Đảng bộ

Từ khóa: đảng bộ
 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa