Trang nhất » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Thứ tư - 05/10/2016 10:12
Cơ cấu tổ chức - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

1. Hội đồng trường:
  - Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.
  - Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế.
  - Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật.
  - Quyết nghị cơ cấu tổ chức của trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm Hiệu trưởng.
  - Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng :
  - Hiệu trưởng:
   + Hiệu trưởng là người đứng đầu nhà trường, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường.
   + Hiệu trưởng là người điều hành tổ chức, bộ máy của trường.
  - Phó Hiệu trưởng:
   + Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.
   + Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng, được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và  pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.
3. Hội đồng tư vấn:
   - Tư vấn cho Hiệu trưởng về một số công việc cần thiết, liên quan đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường.
4. Các Phòng - Ban cuyên môn:
  
1. Phòng Đào tạo
2. Phòng Tổ chức - Hành chính
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính
4. Phòng Quản trị - Thiết bị và dự án
5. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
6. Phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí

5. Các khoa trực thuộc trường:
     

1. Khoa Cơ khí
2. Khoa Điện - Điện tử
3. Khoa Du lịch - Thương mại
4. Khoa Công nghệ sinh học - Công nghệ môi trường
5. Khoa Khoa học cơ bản
6. Khoa Sư phạm dạy nghề
  
6. Các Trung tâm trực thuộc trường:

1.

 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang
Số 298 đường Thống Nhất,Tp. Nha Trang  số 162 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
2.

 
Trung tâm Dịch vụ – Sản xuất
Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang
3.
 
Trung tâm Đào tạo lái xe ôtô – Cơ giới
Thôn Phước Trung - Xã Phước Đồng – Tp Nha Trang
4.
 
Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia
Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang

7. Các cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
       - Các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thực tập, sân bãi.
       - Thư viện, phòng chuyên đề.
       - Câu lạc bộ, phòng truyền thống, nhà văn hóa thể thao.
       - Ký túc xá và các cơ sở phục vụ đời sống học sinh – sinh viên.

Từ khóa: n/a
 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa