Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

Cổng học liệu và thi trực tuyến

TS TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
Đăng ký xét tuyển trực tuyến

VIDEO

Hiện đại hóa Cải cách hành chính
Giới thiệu tổng quan về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu về các nghề của Khoa Du lịch Thương mại tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Những người thầy sáng tạo trong dạy và học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

QH doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại và cơ khí Dương Tiến Phát
Misa

Liên kết

DVCQG
Cải cách hành chính nhà nước
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Lời hay ý đẹp

Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trị nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đỡ lẫn nhau.Tư tưởng phương Tây

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Đánh giá KNNQG » Thông tin chung

.

Đánh giá Kỹ năng nghề cho HSSV tại TT ĐGKNN QG trường CĐKTCN Nha Trang

Để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV các cơ sở GDNN tham gia đánh giá kỹ năng nghề tại TT ĐGKNN QG, nhà trường có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi rất giá trị.

.

Đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp tại Trung tâm ĐGKNN QG

Nhằm giúp Doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng sau thời gian hết dịch Covid và có nguồn nhân lực có chất lượng sẵn sàng làm việc để vực dậy doanh nghiệp, tiết kiệm được kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa chất lượng nguồn lực lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời kỳ mới. TT ĐGKNN QG tổ chức đánh giá KNN cho lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp với nhiều hỗ trợ, ưu đãi.

.

Trung tâm ĐGKNN Quốc gia của trường được Chứng nhận đánh giá và cấp chứng chỉ 11 nghề

Ngày 02/6/2021, Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia của Trường CĐ KTCN Nha Trang được Bộ LĐTBXH cấp chứng nhận đánh giá 11 nghề, đây là một bước tiến dài trong lộ trình phát triển của Trung tâm.

Kết quả đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia kỳ III năm 2021

Trung tâm đánh giá KNNQG trường CĐ KTCN Nha Trang thông báo Kết quả đánh giá KNNQG kỳ 3/2021.

Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ 4 - 5 - 6 năm 2021

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo về Kế hoạch tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ 4 - 5 - 6, năm 2021. Danh sách Nghề và trình độ đánh giá: 1.Dịch vụ nhà hàng (Bậc: 1,2,3); 2.Hướng dẫn du lịch (Bậc: 1,2,3); 3.Kỹ thuật chế biến món ăn (Bậc: 1,2,3); 4.Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2,3); 5.Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2,3); 6.Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh (Bậc: 1,2,3); 7.Cắt gọt kim loại trên máy CNC (Bậc: 1,2,3); 8.Công nghệ thông tin (ƯDPM) (Bậc: 2,3); 9.Nề - Hoàn thiện (Bậc: 1,2,3).

Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I, kỳ II, kỳ III - năm 2021

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I, kỳ II, kỳ III- năm 2021. Nghề và trình độ đánh giá: Dịch vụ nhà hàng (Bậc: 1,2,3); Hướng dẫn du lịch (Bậc: 1,2,3); Kỹ thuật chế biến món ăn (Bậc: 1,2,3); Điện Công nghiệp (Bậc: 1,2,3); Công nghệ Ô tô (Bậc: 1,2,3); Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh (Bậc: 1,2,3); Cắt gọt kim loại trên máy CNC (Bậc: 1,2,3); Công nghệ thông tin (ƯDPM) (Bậc: 2,3); Nề - Hoàn thiện (Bậc: 1,2,3).

Kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 ; Nghề : Cắt gọt kim loại trên máy CNC; Công nghệ Ổ tô; Công nghệ thông tin (UDPM); Dịch vụ nhà hàng; Hướng dẫn du lịch; Kỹ thuật chế biến món ăn; Nề - Hoàn thiện; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh. Điện thoại: 02583.880689; Email: ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020 (từ 13/11/2020 đến 14/11/2020). Nghề: Hướng dẫn du lịch.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 5 năm 2020 (từ 13/11/2020 đến 14/11/2020) . Nghề: Hướng dẫn Du lịch.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020 (từ 8/11/2020 đến 9/11/2020). Nghề: Nề - Hoàn thiện.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 4 năm 2020 (từ 8/11/2020 đến 9/11/2020) . Nghề: Nề - Hoàn thiện.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020 (từ 3/11/2020 đến 4/11/2020). Nghề: Dịch vụ nhà hàng; bậc: 1/5, 2/5, 3/5.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 3 năm 2020 (từ 3/11/2020 đến 4/11/2020) . Nghề: Dịch vụ nhà hàng; bậc: 1/5, 2/5, 3/5.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020 (từ ngày 29/10/2020 đến 30/10/2020). Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); bậc: 3/5.

Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ Đánh giá KNNQG Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020 (từ ngày 24/10/2020 đến 25/10/2020). Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn; bậc: 2/5, 3/5.

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 2 năm 2020 (từ 29/10/2020 đến 30/10/2020) . Nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các cá nhân, đơn vị: Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành - Kỳ thí điểm ĐGKNNQG đợt 1 năm 2020 (từ 24/10/2020 đến 25/10/2020) .

Kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 5 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020. Nghề đánh giá: Hướng dẫn du lịch, bậc (1/5, 2/5, 3/5). Thời gian thi: 13/11/2020 - 14/11/2020. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 4 năm 2020

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thông báo đến các tổ chức, cá nhân về kế hoạch tổ chức kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1 năm 2020. Nghề đánh giá: Nề - Hoàn thiện, bậc (1/5, 2/5, 3/5). Thời gian thi: 08/11/2020 - 09/11/2020. Xem thông tin chi tiết tại đây:


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa