Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

Cổng học liệu và thi trực tuyến

TS TRỰC TUYẾN

TUYỂN SINH
Đăng ký xét tuyển trực tuyến

VIDEO

Hiện đại hóa Cải cách hành chính
Giới thiệu tổng quan về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu về các nghề của Khoa Du lịch Thương mại tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Những người thầy sáng tạo trong dạy và học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

QH doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại và cơ khí Dương Tiến Phát
Misa

Liên kết

DVCQG
Cải cách hành chính nhà nước
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Lời hay ý đẹp

Ðối với tôi, sự thật trong tình bạn là thiêng liêng không kém một cuộc hôn nhân vĩnh cửu. Katherine

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Sư phạm & Kỹ năng nghề » Thông tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC HÀNH NGƯỜI THAM DỰ TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III năm 2024 Ngày 23/03/2024 Nghề công nghệ thông tin (UDPM) - Bậc trình độ kỹ năng nghề: 3/5

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III - năm 2024

Về việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III - năm 2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2024

Tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2024

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2023

Quyết định số 823/QĐ-CĐKTCN ngày 01/6/2023 Phê duyệt và ban hành tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp năm 2023

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP)

Quyết định số 822/QĐ-CĐKTCN ngày 06/6/2023 Ban hành Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp (Liên thông từ trình độ sơ cấp) năm 2023

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Quyết định số 821/QĐ-CĐKTCN ngày 01/6/2023 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Quyết định số 820/QĐ-CĐKTCN ngày 01/6/2023 ban hành chương trình bồi dỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

.

THÔNG BÁO về việc tuyển sinh

Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN cho nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng, Trung cấp, trình độ Sơ cấp, liên thông trình độ Sơ cấp lên Cao đẳng, Trung cấp năm 2023.

.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ III - NĂM 2023

Thông báo số 84/TB-CĐKTCN ngày 06/2/2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III - năm 2023.

.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI THAM DỰ TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ XI năm 2022 từ ngày 05/11 đến ngày 05/11

.

DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ, ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Kì XI năm 2022 Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 05 tháng 11 Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ XI - NĂM 2022

Căn cứ kế hoạch số 231/CĐKTCN-TTĐGKNNQG ngày 22/02/2022 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022 (đợt 1).

.

Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III - năm 2022

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Trường CĐ KTCN Nha Trang thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III - năm 2022.


Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa