Chương trình đào tạo

.

.

Để có đầy đủ thông tin liên quan đến nghề nghiệp mà các Em đang theo học như: Chương trình Đào tạo, mục tiêu đào tạo, hệ số và số bài kiểm tra đánh giá...Hãy truy cập đến các link đính kèm bên dưới.

Thông tin chung sv.cdktcnnt.edu.vn

Chương trình đào tạo năm 2021:      Xem chi tiết từng Môn học/Mô đun

Chương trình đào tạo năm 2019:    Xem chi tiết từng Môn học/Mô đun

Chương trình đào tạo năm 2017:    Xem chi tiết từng Môn học/Mô đun
Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo