Trang nhất » Thông tin văn bản

2 Thầy Huỳnh Tấn Trịnh - "Tấm gương điển hình tiên tiến"
3 Lịch làm việc (từ 21/6/2021 đến 26/6/2021)
4 Lịch làm việc (từ 14/6/2021 đến 19/6/2021)
5 Lịch làm việc (từ 07/6/2021 đến 12/6/2021)
6 Lịch làm việc (từ 31/5/2021 đến 5/6/2021)
7 Lịch làm việc (từ 24/5/2021 đến 29/5/2021)
8 Lịch làm việc (từ 10/5/2021 đến 15/5/2021)
9 Lịch làm việc (từ 03/5/2021 đến 08/5/2021)
10 Lịch làm việc (từ 26/4/2021 đến 01/5/2021)
11 Lịch làm việc (tư 19/4/2021 đến 24/4/2021)
12 Lịch làm việc (từ 29/3/2021 đến 03/4/2021)
13 Lịch làm việc (từ 22/3/2021đến 27/3/2021)
14 Lịch làm việc (từ 15/03/2021 đến 20/03/2021)
15 Văn bản triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021
16 Lịch làm việc (từ 08/03/2021 đến 13/03/2021)
17 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
18 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
19 Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng - Khánh Hòa
20 Văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính năm 2021
21 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ của Bộ ngoại giao, năm 2020
1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa