Trang nhất » Thông tin văn bản

2 Văn bản triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022
3 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
4 Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa
5 Quyết định thành lập Tổ điều hành CĐS tại NTCT
6 Kế hoach phát triển chính quyền số và an toàn thông tin mạng - 2022
7 Kế hoạch CĐS tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030
8 Quyết định phê duyệt chương trình CĐS giáo dục nghề nghiệp của thủ tướng
9 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CĐS - NTCT
10 Kế hoạch CĐS đến 2025, tầm nhìn 2030 - NTCT
11 Các phương pháp tránh thai
12 Tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em
13 Việc cần làm trước khi mang thai
14 Chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân
15 Những đặc trưng của tuổi vị thành niên
16 Bài Truyền thông về tình dục an toàn
17 Truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên
18 Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
19 Nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn việt nam
20 Qui chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21 Công khai các Qui định - Qui chế của Trường CĐ KTCN Nha Trang
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa