Trang nhất » Thông tin văn bản » Cải cách hành chính

Văn bản triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021

Chủ nhật - 20/06/2021 10:05
.

.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
 
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem
163/KH-CĐKTCN 08/02/2021
Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá và ban hành quy trình thủ tục hành chính năm 2021
Nội dung KH
1474/QĐ-UBND 04/06/2021 Qui trình tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nội dung Qui trình
164/KH-CĐKTCN 08/02/2021 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Kế hoạch chi tiết
165/KH-CĐKTCN 08/02/2021 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 Kế hoạch chi tiết
43/KH-CĐKTCN 13/01/2021 Kế hoạch về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý Kế hoạch chi tiết
155/KH-CĐKTCN 05/2/2021 Kế hoạch về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức Kế hoạch chi tiết
3387/KH-UBND 26/4/2021 Kế hoạch về việc tham gia vòng sơ khảo cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính  của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 – năm 2021 Kế hoạch chi tiết
568/QĐ-CĐKTCN 27/4/2021 Quy định trao đổi lưu trữ, xử lý văn bản điện tử của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang Nội dung Qui định
    Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 5 - năm 2021
516/BC-SNV 17/3/2021 Kết quả về chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  CHỌNXEM
13784/KH-UBND 31/12/2020  Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.  CHỌNXEM
10633/KH-UBND 07/10/2020 KH triển khai "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  CHỌN XEM


Tác giả bài viết: Phòng TC-HC

Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa