Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

Cổng học liệu và thi trực tuyến

TS TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
Đăng ký xét tuyển trực tuyến

VIDEO

Hiện đại hóa Cải cách hành chính
Giới thiệu tổng quan về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu về các nghề của Khoa Du lịch Thương mại tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Những người thầy sáng tạo trong dạy và học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

QH doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại và cơ khí Dương Tiến Phát
Misa

Liên kết

DVCQG
Cải cách hành chính nhà nước
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Lời hay ý đẹp

Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng. Lord Chesterfield

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Thông tin văn bản » Văn bản QPPL

Quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1394/QĐ-CĐKTCN ngày 17/09/2020 Ban hành Quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy định kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường

Quyết định số 1594/QĐ-CĐKTCN ngày 19/10/2020 Ban hành Quy định kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường.

Quyết định về thay thế và xác định lại thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 30/06/2020 về việc thay thế và xác định lại thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 221/QĐ-CĐKTCN ngày 26/02/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy chế tuyển sinh, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

Quyết định số 747/QĐ-CĐKTCN ngày 22/05/2020 Ban hành Quy chế tuyển sinh, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng, Khoa, Trung tâm

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng, Khoa, Trung tâm - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha trang

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1066/QĐ-CĐKTCN ngày 13/07/2020 Ban hành Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định 1064/QĐ-CĐKTCN ngày 13/07/2020 Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quy tắc ứng xử trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định Ban hành quy tắc ứng xử trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1886/QĐ-CĐKTCN ngày 27/11/2020 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019-2020

Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 27/02/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 24/QĐ-CDKTCN ngày 07 tháng 01 năm 2020 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa