Trang nhất » Thông tin văn bản

6 Thầy Trương Đình Chương "Tấm gương điển hình tiên tiến"
7 Kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2019.
8 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
9 Quyết định ban hành Kế hoạch Triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021
10 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
11 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp
12 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô
13 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị đào tạo thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2019
14 Công tác thi đua năm học 2018-2019
15 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
16 Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
17 Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018
18 Quyết định Vv thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
19 Chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm qui định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu, bia
20 Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
21 UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định khen thưuỏng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa
22 Tuyên truyền Luật An ninh mạng
23 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Quản trị Khách sạn
24 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí
25 Thông báo mời thầu - Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa