Trang nhất » Thông tin văn bản

7 Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
8 Kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề
9 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
10 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2018
11 Cải cách hành chính năm 2018
12 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp
13 Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
14 Tuyên truyền sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.
15 Văn bản hiện hành
16 Mua sắm trang thiết bị phụ trợ cho Dự án "Chương trình đào tạo nghề 2011"
17 Mua sắm trang thiết bị cho Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp –Việc làm và An toàn lao động năm 2016.
18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
19 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
20 Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp –Việc làm và An toàn lao động năm 2016.
21 Dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011”
22 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị nghề trọng điểm
23 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phụ trợ vốn đối ứng
24 Văn bản Luật - Thông tư - Nghị định - văn bản khác của Nhà nước
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa