Kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2019.

.

.

Tiếp tục triển khai dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn Lao động năm 2019. Ngày 14/6/2019, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã tổ chức mở thầu 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề các nghề Điện công nghiệp; nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; nghề Công nghệ ô tô.
.

Hình ảnh lễ mở thầu
 
      Kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
      1. Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp
   Tại Quyết định số 798/QĐ-CĐKTCN ngày 28/6/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp; Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Vinh Quang; Giá trúng thầu: 6.489.000.000 đồng. Hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

       2. Gói thầu số 2: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
   Tại Quyết định số 798/QĐ-CĐKTCN ngày 28/6/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần VintesGroup; Giá trúng thầu: 4.559.340.000 đồng; Hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 
     3. Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô.
   Tại Quyết định số 798/QĐ-CĐKTCN ngày 28/6/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô; Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Giáo dục Việt Nam; Giá trúng thầu: 3.929.600.000 đồng; Hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Tác giả bài viết: Đào Văn Hoa