Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Công đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn về "Công tác phòng, chống thiên tai"

"Đề cương tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai" được đăng trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.
Địa chỉ: http://www.congdoankh.org.vn/tuvanphapluat
Tác giả bài viết: Công đoàn