Learning enviroment

Announcement of the vote for “the most favorite startup team"

.

In order to help the projects of the teams participating in the Final Round of Startup Kite Contest 2021 to spread and bring high efficiency, the Organizing Committee awarded the most favorite Startup Team Award through voting on the Startup Kite page.

Announcement of the vote for “the most favorite startup team"

.

In order to help the projects of the teams participating in the Final Round of Startup Kite Contest 2021 to spread and bring high efficiency, the Organizing Committee awarded the most favorite Startup Team Award through voting on the Startup Kite page.

 

Direction


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa