Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

Cổng học liệu và thi trực tuyến

TS TRỰC TUYẾN

TUYỂN SINH
Đăng ký xét tuyển trực tuyến

VIDEO

Hiện đại hóa Cải cách hành chính
Giới thiệu tổng quan về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu về các nghề của Khoa Du lịch Thương mại tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Những người thầy sáng tạo trong dạy và học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

QH doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại và cơ khí Dương Tiến Phát
Misa

Liên kết

DVCQG
Cải cách hành chính nhà nước
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Lời hay ý đẹp

Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu. Robert South

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Thông tin văn bản » Chuyển đổi số - ATTT

.

Thông báo triển khai hoạt động Số hóa tại NTCT

Nhằm tạo sự thống nhất, ổn định và thuận lợi trong việc tạo lập, lưu trữ và tiếp cận tài liệu điện tử, nhà trường đã ban hành thông báo về việc phổ biến và áp dụng các qui định, tiêu chuẩn số hóa trong hoạt động số hóa của trường.

.

Kế hoạch tuyên truyền CĐS giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030 tại NTCT

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ (CB), nhà giáo (NG), học sinh sinh viên (HSSV) về chuyển đổi số. Nhà trường đã ban hành kế hoạch tuyên truyền về CĐS với rất nhiều nội dung đơn giản, thiết thực và cụ thể.

.

Thông báo sử dụng chữ ký điện tử tại NTCT

Nhằm từng bước giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy (bản in) trong luân chuyển văn bản trong nội bộ nhà trường, Ban chỉ đạo CĐS đã tham mưu lãnh đạo nhà trường ban hành thông báo và hướng dẫn việc sử dụng chữ ký điện tử và Eoffice để khởi tạo văn bản + ký trình, ký duyệt một số loại văn bản, áp dụng trong phạm vi nội bộ trường.

.

Quyết định thành lập Tổ điều hành CĐS tại NTCT

Để triển khai hiệu quả các hoạt động CĐS tại các đơn vị trong trường; điều phối, hỗ trợ kỹ thuật cho các cá nhân trong đơn vị. Nhà trường đã thành lập Tổ điều hành CĐS gồm các cá nhân phụ trách CĐS tại các đơn vị và cán bộ chuyên trách CĐS.

Kế hoach phát triển chính quyền số và an toàn thông tin mạng - 2022

Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch CĐS giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Khánh Hòa; kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và bảo đảm an ninh thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3717/KH-UBND, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của hoạt động CĐS tại các cơ quan nhà nước.

.

Kế hoạch CĐS tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030

Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 16-NQ/TU của tỉnh ủy Khánh Hòa. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CĐS với các chỉ tiêu và lộ trình cụ thể hướng tới thành công của công tác CĐS tại tỉnh nhà.

.

Quyết định phê duyệt chương trình CĐS giáo dục nghề nghiệp của thủ tướng

Theo đề nghị của Bộ LĐ - TB và XH, thủ tướng đã phê duyệt Chương trình CĐS trong GDNN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định này là tiền đề cho các hoạt động CĐS tại các cơ sở GDNN trong toàn quốc, hướng tới sự thành công của chương trình CĐS quốc gia.

.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CĐS - NTCT

Nhận thức tầm quan trọng, vai trò và trách nhiệm của trường trong chương trình CĐS Giáo dục nghề nghiệp, NTCT đã thành lập Ban chỉ đạo công tác CĐS của trường gồm lãnh đạo, trưởng các đơn vị và bộ phận chuyên trách, đóng vai trò chủ chốt, chỉ đạo xuyên suốt công tác CĐS tại NTCT.

.

Kế hoạch CĐS đến 2025, tầm nhìn 2030 - NTCT

Căn cứ quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình CĐS trong GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 10633/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 13784/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025. NTCT đã chủ động xây dựng KH CĐS đến 2025, tầm nhìn 2030 với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện CĐS tích cực và vững chắc.

.

Thông tin cập nhật về an toàn dữ liệu, an ninh mạng

Đăng tải các văn bản, thông báo, thông tin chính thức về tình hình an ninh mạng, an ninh dữ liệu

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa