Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

TS TRỰC TUYẾN

QH doanh nghiệp

Liên kết

Lời hay ý đẹp

Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa. Boileau

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Thông tin văn bản » Văn bản QPPL

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tuyên truyền về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tuyên truyền về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức .

Quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1394/QĐ-CĐKTCN ngày 17/09/2020 Ban hành Quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy định kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường

Quyết định số 1475/QĐ-CĐKTCN ngày 01/10/2020 Ban hành Quy định kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường.

Quyết định về thay thế và xác định lại thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 30/06/2020 về việc thay thế và xác định lại thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 221/QĐ-CĐKTCN ngày 26/02/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy chế tuyển sinh, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

Quyết định số 747/QĐ-CĐKTCN ngày 22/05/2020 Ban hành Quy chế tuyển sinh, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng, Khoa, Trung tâm

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng, Khoa, Trung tâm - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha trang

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030

Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 07/10/2020 về Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030.

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1066/QĐ-CĐKTCN ngày 13/07/2020 Ban hành Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định 1064/QĐ-CĐKTCN ngày 13/07/2020 Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 1063/QĐ-CĐKTCN ngày 13/07/2020 Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy tắc ứng xử trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định Ban hành quy tắc ứng xử trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 715/QĐ-CĐKTCN ngày 19/05/2020 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019-2020

Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 27/02/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Quyết định số 24/QĐ-CDKTCN ngày 07 tháng 01 năm 2020 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa