Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

TS TRỰC TUYẾN

QH doanh nghiệp

Liên kết

Lời hay ý đẹp

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ. E. Henriot

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu chung

.

Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Phương hướng - Kế hoạch phát triển năm 2020

Báo cáo tổng kết năm 2019 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Ban Giám hiệu

Ngày 15/3/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã ra Thông báo số 286/TB-CĐKTCN về việc phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu, nội dung cụ thể như sau:

Tiểu sử của Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Tóm tắt tiểu sử của Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Cơ sở vật chất

.

Cơ sở vật chất - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Quy mô đào tạo

Quy mô đào tạo - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa