Hệ thống BĐCL

HỌC TRỰC TUYẾN

Cổng học liệu và thi trực tuyến

TS TRỰC TUYẾN

TUYỂN SINH
Đăng ký xét tuyển trực tuyến

VIDEO

Hiện đại hóa Cải cách hành chính
Giới thiệu tổng quan về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu nghề Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Giới thiệu về các nghề của Khoa Du lịch Thương mại tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Những người thầy sáng tạo trong dạy và học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

QH doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại và cơ khí Dương Tiến Phát
Misa

Liên kết

DVCQG
Cải cách hành chính nhà nước
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Lời hay ý đẹp

Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra. P. Syrus

Thăm dò ý kiến

Bạn cần thêm thông tin gì của trường?

Tuyển sinh các hệ đào tạo.

Hoạt động các khoa chuyên ngành.

Hoạt động của Đoàn TNCS - Hội HSSV

Tất cả các ý kiến trên

Không ý kiến

Trang nhất » Thông tin văn bản » Chuyển đổi số - ATTT » Văn bản chỉ đạo

Kế hoach phát triển chính quyền số và an toàn thông tin mạng - 2022

Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch CĐS giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Khánh Hòa; kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và bảo đảm an ninh thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3717/KH-UBND, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của hoạt động CĐS tại các cơ quan nhà nước.

.

Kế hoạch CĐS tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030

Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 16-NQ/TU của tỉnh ủy Khánh Hòa. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CĐS với các chỉ tiêu và lộ trình cụ thể hướng tới thành công của công tác CĐS tại tỉnh nhà.

.

Quyết định phê duyệt chương trình CĐS giáo dục nghề nghiệp của thủ tướng

Theo đề nghị của Bộ LĐ - TB và XH, thủ tướng đã phê duyệt Chương trình CĐS trong GDNN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định này là tiền đề cho các hoạt động CĐS tại các cơ sở GDNN trong toàn quốc, hướng tới sự thành công của chương trình CĐS quốc gia.

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa