Công nhận kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ Cao đẳng khóa (10, 11); Trung cấp khóa (10/9, 11/9)

Công nhận kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ Cao đẳng khóa (10, 11); Trung cấp khóa (10/9, 11/9) - Khóa thi ngày 14/01/2019.
.
Thông tin chi tiết kết quả tốt nghiệp Cao đẳng khóa 11: Chọn xem
Thông tin chi tiết kết quả tốt nghiệp Cao đẳng khóa 10: Chọn xem
Thông tin chi tiết kết quả tốt nghiệp Trung cấp khóa 10/9: Chọn xem
Thông tin chi tiết kết quả tốt nghiệp Trung cấp khóa 11/9: Chọn xem


Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo